Ogłaszamy nabór do I i II klasy Liceum dla Dorosłych oraz na Kursy Eksternistyczne z zakresu szkoły średniej przygotowujące do matury w formie stacjonarnej i zaocznej realizowanej metodą b-learningu (część zajęć w systemie klasowym, część w systemie kształcenia na odległość).

Początek zajęć 1 lutego 2017 r.

Zajęcia są bezpłatne.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem - 34 361 91 00

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
WIEDZY POŻARNICZEJ

marzec
2017
1

W dniu 24 lutego 2017 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie odbyły się Miejskie Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - "Młodzież Zapobiega Pożarom".
W eliminacjach uczestniczyły uczennice naszej szkoły Klaudia Miarka z klasy IV a i Violetta Pikuła z klasy III a.
Po rozwiązaniu zadań testowych uczestnicy eliminacji mieli możliwość zwiedzania pomieszczeń garażowych i zapoznania się z wyposażeniem samochodów uczestniczących w akcjach ratowniczych. Jednocześnie byli świadkami wyjazdu naszych strażaków na interwencję.
Klaudia i Violetta są aktywnymi uczestniczkami Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscu swojego zamieszkania.


dodała Dorota Bożek

WYNIKI KONKURSU
„Cudzie chwalicie, swego nie znacie…”

marzec
2017
1

Na III Powiatowy Konkurs Geograficzno-Historyczny na prezentację multimedialną „Cudze chwalicie swego nie znacie…”pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy oraz Dyrektora Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach wpłynęły prace z gimnazjów w Częstochowie oraz powiatów.
Wszystkie nadesłane prace prezentowały wysoki poziom merytoryczny oraz duże umiejętności technologiczne uczniów.
W związku z powyższym jury postanowiło przyznać:
I miejsce - Maria Hadaś , Gimnazjum nr 12 w Częstochowie
II miejsce – Małgorzata Morawska , Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Blachowni
III miejsce - Martyna Nalewajka oraz Aleksandra Niedźwiecka , Zespół Szkół we Wrzosowej

Wszystkim laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.
Autorów nagrodzonych prac o terminie wręczenia nagród poinformujemy pocztą elektroniczną.

dodały Dorota Bożek i Katarzyna Ryś

„WF z mistrzem”
zajęcia z Lukaszem Wabnicem

luty
2017
17

Dnia 13 lutego 2017 r. w naszej szkole odbyła się lekcja wychowania fizycznego, którą przeprowadził mistrz Europy w Kick - boxingu Łukasz Wabnic. W zajęciach wzięli udział uczniowie klasy III i IV technikum cyfrowych procesów graficznych.
Celem zajęć było zachęcenie młodzieży do aktywności fizycznej oraz propagowanie zdrowego, sportowego trybu życia.
Lekcja rozpoczęła się od intensywnej rozgrzewki, następnie uczniowie poznali tajniki ćwiczeń mających na celu naukę i doskonalenie elementów walki w Kick - boxingu.
Tego rodzaju przedsięwzięcie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, w związku w tym będzie w naszej szkole kontynuowane.

dodała Bożena Niepsuj

KONKURS
FOTOGRAFICZNY

grudzień
2016
19

Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa ma zaszczyt zaprosić uczniów szkół gimnazjalnych do udziału w Powiatowym Konkursie Fotograficznym pt. "Nie taka zima zła". Celem konkursu jest popularyzacja fotografii amatorskiej, zachęcenie młodzieży do poznawania otaczającego ją świata oraz propagowanie przebywania na świeżym powietrzu.
Technika wykonania: fotografia
   -  format pracy: 15x21 cm
   -  jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 fotografie
   -  uczniowie wykonują prace indywidualnie
   -  zdjęcia należy opisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 24 lutego 2017 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w regulaminie.

REGULAMIN KONKURSU

KONKURS ZOSTAŁ OBJĘTY HONOROWYM PATRONATEM
PREZYDENTA CZĘSTOCHOWY KRZYSZTOFA MATYJASZCZYKA

dodała Beata Skrzypczyk

KONKURS
NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

grudzień
2016
9

Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie ul. Targowa 29 ma zaszczyt zaprosić uczniów szkół gimnazjalnych powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego do udziału w III Powiatowym Konkursie geograficzno - historycznym na prezentację multimedialną "Cudze chwalicie, swego nie znacie..." pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy i Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie.
Celem konkursu jest popularyzacja najciekawszych miejsc i obiektów promujących Częstochowę i region częstochowski oraz kształtowanie postawy identyfikacji z miejscem zamieszkania i poczucia przynależności do środowiska lokalnego.
Zadaniem uczestników będzie przygotowanie i przesłanie prezentacji multimedialnej o Częstochowie i regionie częstochowskim. Jeden uczestnik może nadesłać jedną pracę o maksymalnej objętości do 50 MB.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 10 lutego 2017 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w regulaminie.

REGULAMIN KONKURSU
KARTA ZGŁOSZENIA
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA

dodała Dorota Bożek

Rocznica
OBRONY LWOWA

listopad
2016
28

22 listopada 2016 r. Poczet Sztandarowy Szkoły wraz z opiekunem wziął udział w obchodach 98. rocznicy zwycięskiej obrony Lwowa 22 listopada 1918 r. Ta piękna, wzruszająca patriotyczna uroczystość była połączona z 10. rocznicą odsłonięcia jedynego w Polsce pomnika bohaterskich Orląt Lwowskich na Placu ich imienia w dzielnicy Raków.
Organizatorami obchodów byli: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Urząd Miasta Częstochowy.

dodała J. Brzezińska-Rwidan

Tydzień Lokalnych
Branż Zawodowych

listopad
2016
25

W dniach 23-24 listopada 2016 r. braliśmy udział w Tygodniu Lokalnych Branż Zawodowych, organizowanym przez Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych oraz Centrum Informacji Zawodowej.
Przedsięwzięcie miało na celu zachęcenie młodzieży gimnazjów do wyboru szkół technicznych i zawodowych.
Mogliśmy podczas targów zaprezentować zawód technik cyfrowych procesów graficznych oraz ofertę Centrum Kształcenia Ustawicznego, skierowaną do osób pełnoletnich.

        

dodała B. Skrzypczyk

Święto
Szkoły

listopad
2016
14

W dniu 10 listopada 2016 roku miały miejsce obchody Święta Szkoły. Uroczystość składała się z 2 części - pierwszej poświęconej obchodom Święta Niepodległości oraz drugiej przybliżającej sylwetkę naszego patrona gen. Władysława Andersa, a także przebieg bitwy o Monte Cassino.

W galerii zamieszczone zostały zdjęcia z uroczystości. Zachęcamy także do obejrzenia relacji w Telewizji Orion.

dodały B. Skrzypczyk i K. Ryś

Ostatnie
pożegnanie

październik
2016
28

Z ogromnym żalem informujemy, że w dniu 26 października w godzinach popołudniowych po długiej wyniszczającej chorobie zmarł mgr inż. Andrzej Janiszewski - dyrektor Zespołu Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie w latach 1991-2002. W pamięci nauczycieli, pracowników, absolwentów i przyjaciół Szkoły pozostał obraz dyrektora A. Janiszewskiego jako dobrego człowieka, świetnego pedagoga, znakomitego organizatora, któremu Zespół Szkół zawdzięcza m.in. nadanie imienia gen. W. Andersa.
Pozostająca w żalu i smutku społeczność szkolna im. gen. W. Andersa.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że uroczystości pogrzebowe odbędą się 29 października o godz. 14.00 w Klasztorze o.o. Dominikanów w Gidlach.

dodała p. dyrektor Iwona Brzezowska

Zajęcia terenowe
w kamieniołomie "Lipówka"

październik
2016
17

27 września 2016 r. słuchacze klasy III AC i 29 września uczniowie klasy IIIA uczestniczyli w zajęciach terenowych z geografii w kamieniołomie „Lipówka” w Rudnikach. Na terenie kamieniołomu, gdzie do 1989 roku pozyskiwano wapień jurajski wykorzystywany przez Cementownię Rudniki, powstała ścieżka dydaktyczna „Lipówka - kopalnia przywrócona naturze”.
2-kilometrowa ścieżka przyrodnicza zaopatrzona jest w 16 tablic edukacyjnych (przy 11 stanowiskach), które przedstawiają najciekawsze fragmenty kamieniołomu, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk oraz obiektów przyrody nieożywionej.
Obszar kamieniołomu cechuje się dużymi walorami widokowymi oraz różnorodnością środowiska przyrodniczego. To miejsce, w którym możemy nie tylko odpoczywać aktywnie na łonie natury, ale przede wszystkim stanowi atrakcyjne narzędzie do edukacji.
Słuchacze w trakcie zajęć terenowych wykonywali wiele zadań praktycznych związanych z realizacją podstawy programowej np. określali cechy fizyko-chemiczne wody, rozpoznawali formy rzeźby i procesy rzeźbotwórcze, szkicowali profil glebowy i geologiczny. Zajęcia były okazją doskonalenia wielu umiejętności praktycznych, m.in. określania kierunków głównych i pośrednich, wyznaczania azymutu, określania rodzaju chmur, czy też stopnia zachmurzenia nieba. Zajęcia pozwoliły również na doskonalenie umiejętności pracy w małych grupach.
Po zajęciach terenowych takie miejsca jak: Szeptunowa Skała, Krzemionkowa Dolina, Skalne Jezioro – kojarzą się nie tylko z atrakcją edukacyjnej ścieżki, ale głównie z przeszłością geologiczną regionu.

dodały D. Bożek i K. Ryś

Udział
w uroczystościach miejskich

wrzesień
2016
28

Wczoraj uczniowie naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym brali udział w uroczystościach miejskich z okazji 77 rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów.
O godz. 17 z placu W. Biegańskiego przemaszerowaliśmy na Plac Pamięci Narodowej, gdzie wysłuchaliśmy wystąpień zaproszonych gości oraz gdzie odbył się Apel Pamięci.

dodała B. Gola

Wycieczka
do Olsztyna

wrzesień
2016
28

15 września klasa IV TPCG udała się na wycieczkę do Olsztyna, który cechuje się dużymi walorami widokowymi oraz różnorodnością środowiska przyrodniczego. To miejsce, w którym mogliśmy aktywnie odpocząć na łonie natury oraz bardziej zintegrować nasz zespół klasowy. Tu, w Olsztynie, w myśl zasady czuję, dotykam, poznaję... mieliśmy możliwość zapoznania się z krajobrazem najbliższej okolicy . Wykonywaliśmy wiele zadań praktycznych związanych z realizacją podstawy programowej z geografii np. opisywaliśmy cechy krajobrazu, elementy ukształtowania powierzchni, wskazywaliśmy obiekty antropogeniczne, posługując się kompasem wyznaczaliśmy kierunki świata w terenie. Ważnym elementem podsumowującym zajęcia była dyskusja dotycząca wpływu działalności człowieka na krajobraz najbliższej okolicy.

dodali uczniowie kl. IVa

77 rocznica
agresji sowieckiej na Polskę

wrzesień
2016
19

18 września uczniowie naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym brali udział w uroczystościach miejskich upamiętniających 77 rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Uczestniczyliśmy w mszy św. w kościele pw. Matki Boskiej Zwycięskiej a później wysłuchaliśmy oficjalnych wystąpień oraz wierszy.

dodała B. Gola

Rozpoczęcie
roku szkolnego

wrzesień
2016
4

W dniu 1 września 2016 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Montaż słowno-muzyczny, nawiązujący do przemijających wakacji, ale również do 1 września 1939 roku, czyli rozpoczęcia II wojny światowej, przygotowała p. Barbara Gola z uczniami klasy 4a.
Po części artystycznej głos zabrała pani dyrektor Iwona Brzezowska, która przywitała uczniów i rodziców.

dodała B. Skrzypczyk

Zakończenie
roku szkolnego

lipiec
2016
12

W dniu 24 czerwca 2016 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Przed częścią artystyczną Pani Dyrektor wręczyła świadectwa z czerwonym paskiem, dyplomy oraz nagrody uczniom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce oraz wyróżniali się dużym zaangażowaniem w życie szkoły.

dodała B. Skrzypczyk

Zwiedzanie
Jasnej Góry

czerwiec
2016
22

Wczoraj uczniowie klasy 2 i 3 TCPG zwiedzali klasztor na Jasnej Górze. Przewodnik bardzo ciekawie opowiedział nam o historii oraz zabytkach tego miejsca. Najbardziej zainteresowała nas Golgota Jasnogórska . Jest to zbiór 18 obrazów Jerzego Dudy Gracza. Artysta przedstawił świat realnych ludzi: nieco zdeformowanych, brzydkich, gorszych, śmiesznych lub żałosnych. Na tle tego dziwacznego tłumu artysta przedstawił cierpiącego Chrystusa. Zwiedziliśmy również chór, Bazylikę, Skarbiec oraz Bastion św. Rocha. W Kaplicy poznaliśmy historię Wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej.

dodali uczniowie kl. 3a

70 rocznica
powrotu ze zsyłki na Sybir

czerwiec
2016
22

W niedzielę, 19 czerwca braliśmy udział ze sztandarem szkoły w uroczystościach upamiętniających 70 rocznicę powrotu ze zsyłki na Sybir. Obchody rozpoczęły się mszą św. w intencji Sybiraków w Kościele pw. Matki Boskiej Zwycięskiej. Po jej zakończeniu odbyła się część oficjalna oraz złożenie symbolicznych wiązanek kwiatów. Uczniowie naszej szkoły Monika Basińska oraz Bartłomiej Domagała wygłosili wiersze Mariana Jonkajtysa pt.: "Żołnierz generała Andersa" oraz "Dziewczyna z dzbanem".

dodała Barbara Gola

Wycieczka
klasy 2 i 3

czerwiec
2016
19

Rankiem 15 czerwca 2016 r. uczniowie klas II i III TCPG wraz z opiekunami wyruszyli na wycieczkę zorganizowaną przez Panią Dyrektor Marzenę Sierawską.
Pierwszym punktem programu było zwiedzanie barokowego kościoła pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Olsztynie. Ksiądz proboszcz Ryszard Grzesik bardzo ciekawie opowiedział o historii kościoła i miejscowości, po czym sprowadził wszystkich do krypty w podziemiach świątyni, gdzie można obejrzeć doskonale zachowane zmumifikowane ciało konfederata barskiego i podumać o kruchości ludzkiego życia. Podziękowawszy księdzu, udaliśmy się w dalszą drogę.
Zatrzymaliśmy się w okolicach Złotego Potoku. Tu chętni mieli okazję pohasać po jurajskich skałach, a następnie udaliśmy się do Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku. Obejrzeliśmy eksponaty i wysłuchaliśmy informacji przewodnika o poecie i historii jego rodziny.
Kolejnym, ostatnim zwiedzanym przez nas miejscem była Sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach – przykład wspaniałego górniczego dzieła. Aby dotrzeć do szybu, przez który wchodzi się do sztolni, musieliśmy odbyć spacer przez piękny i rozległy Park Repecki. Zwiedzanie sztolni polega na przepłynięciu jej 600 metrowego odcinka między dwoma szybami – szybem „Ewa” i szybem „Sylwester”. To najdłuższy w Polsce podziemny przepływ łodziami, podczas którego przewodnik snuje interesujące górnicze opowieści.
W drodze powrotnej w autokarze odbył się konkurs wiedzy o obejrzanych obiektach. Zwycięzcy (K. Sieradzki, W. Pikuła i M. Basińska) otrzymali nagrody – pamiątkowe kubki, a wszyscy uczestnicy wycieczki dostali zakładki do książek z Regionalnego Muzeum im. Z. Krasińskiego.

dodała Dorota Kucharska

Wyróżnienie
dla naszej szkoły

maj
2016
25

Technikum nr 4 oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Szkoła Policealna nr 5 zostały wyróżnione w programie Zadowolony Konsument.

             

dodała B. Skrzypczyk

Wyniki IX Konkursu
Informatyczno-Historycznego

maj
2016
19

Rozstrzygnięty został IX Powiatowy Konkurs Informatyczno-Historyczny „Bitwa o Monte Cassino – otwarcie drogi na Rzym”, objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.

Jury konkursu postanowiło przyznać następujące miejsca:
I miejsce
       Jan Dominik z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku
II miejsce
       Krzysztof Cichobłaziński z Gimnazjum nr 12 w Częstochowie
III miejsce
       Jakub Wróbel z Zespołu Szkół we Wrzosowej
wyróżnienie
       Dominika Gawryś i Marta Bartyzel z Gimnazjum im. J. Korczaka w Blachowni
Gratulujemy !!!

Poinformujemy laureatów oraz ich opiekunów o wręczeniu nagród.

dodały B. Skrzypczyk, R. Bartosik, K. Łapeta

Pożegnanie
absolwentów

maj
2016
19

„Nieuchronność omija, co chcemy ocalić,
wystarczy ciepłą iskrę pod sercem zapalić,
by wyrosły w nas i trwały ulotne wrażenia –
drogowskazy pamięci najmilsze - wspomnienia.”

                                                                             Renata Strug


Pomni słów poety 29 kwietnia 2016r zebraliśmy się, aby pożegnać absolwentów Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Klasa trzecia przygotowała krótki program artystyczny. Szczególnie podobał nam się występ naszych kolegów, którzy przedstawili skecz o maturze. Doskonałym pretekstem do przypomnienia najciekawszych chwil spędzonych w szkole stała się prezentacja multimedialna. Uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie uświetnili występem tanecznym akademię. Po części artystycznej pożegnalne słowo wygłosiła Pani Dyrektor Marzena Sierawska, a następnie wręczyła absolwentom świadectwa z wyróżnieniem i dyplomy. Pożegnanie ze szkołą naszych kolegów było bardzo wzruszające i na długo pozostanie w naszej pamięci.

dodali uczniowie klasy 3a

Sukces
naszych uczniów

maj
2016
13

Trójka uczniów klasy 2a została laureatami VIII Ogólnopolskiego Konkursu Graficzno-Plastycznego pod hasłem: "Czerwone maki na Monte Cassino...", którego przedmiotem było zilustrowanie udziału w walkach o Monte Cassino i działaniach przyfrontowych żołnierzy z różnych formacji wojskowych oraz służb pomocniczych. Każda szkoła mogła wysłać maksymalnie 3 prace na konkurs.

Nagrodzeni uczniowie:
  -  Maja Tatarowicz - I miejsce
  -  Patrycja Bera - wyróżnienie
  -  Kamil Krzystanek - wyróżnienie

Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 18 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 73 we Wrocławiu.

GRATULUJEMY!

dodały Beata Skrzypczyk i Katarzyna Łapeta

Studia na Wydziale
Infrastruktury i Środowiska PCz

maj
2016
13

Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej zaprasza na studia I stopnia na czterech kierunkach:
   -  inżynieria środowiska - studia o profilu ogólnoakademickim
       bądź praktycznym
   -  biotechnologia
   -  energetyka - profil praktyczny
   -  ekoinnowacje w infrastrukturze środowiska - NOWOŚĆ!!! 
Więcej informacji na stronie www.is.pcz.pl
 

dodała Beata Skrzypczyk

Dzień
otwarty

kwiecień
2016
30

Wczoraj w Zespole Szkół im. gen. W. Andersa odbył się dzień otwarty. Uczniowie gimnazjów, którzy nas odwiedzili, mieli możliwość poznania profesjonalnych programów do grafiki rastrowej i wektorowej - wykonywali retusz zdjęć w programie Photoshop oraz grafikę w programie Illustrator. Laminowali również druki na laminatorze rolowym, które następnie przycinali do określonego formatu przy pomocy gilotyny. Jednym z punktów dnia otwartego był quiz informatyczny, podczas którego nasi goście rywalizowali w drużynach uzupełnionych o uczniów klasy 2a.

dodały Beata Skrzypczyk i Renata Bartosik

Obchody pamięci
Zesłańców Sybiru

kwiecień
2016
18

17 kwietnia uczestniczyliśmy ze sztandarem szkoły w uroczystościach miejskich związanych z rocznicą zsyłki na Sybir. Uroczystość ta wpisała się w cykl obchodów organizowanych pod hasłem „Kwiecień - miesiącem pamięci Zesłańców Sybiru”.
Część oficjalna rozpoczęła się na Skwerze Zesłańców Sybiru.
Potem wzięliśmy udział w mszy św. w intencji Sybiraków.

dodała Barbara Gola

STOP
pożarom traw!

kwiecień
2016
18

Komanda Główna Państwowej Straży Pożarnej wspólnie z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych prowadzi ogólnopolską kampanię edukacyjną pod hasłem "STOP pożarom traw!".
Informacje dotyczące kampanii można znaleźć pod adresem:
http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/bezpieczenstwo/kampania-stop-pozarom-traw

dodała Beata Skrzypczyk

76 rocznica
zbrodni katyńskiej

kwiecień
2016
15

W dniu 13.04.2016 r. nasi uczniowie wraz ze sztandarem szkoły uczestniczyli w obchodach 76 rocznicy zbrodni katyńskiej. Uroczystości odbyły się na Placu Katyńskim przy „dębach pamięci". Minutą ciszy uczciliśmy pamięć poległych. Odprawiona została również modlitwa ekumeniczna w intencji ofiar, a przy tablicy memorialnej złożono kwiaty i zapalono znicze.

dodała Barbara Gola

Częstochowski
Uniwersytet Młodzieżowy

kwiecień
2016
7

Uczniowie klasy 2a w dniu dzisiejszym uczestniczyli w drugim wykładzie Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego pt. "Fizyka wokół nas - pokazy eksperymentów fizycznych" oraz Dniu Otwartych Drzwi na Politechnice Częstochowskiej. Po wykładzie zwiedziliśmy laboratoria na Wydziałach Zarządzania oraz Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, gdzie zapoznaliśmy się m. in. z działaniem kolektorów słonecznych do podgrzewania wody, zastosowaniami i działaniem kamery termowizyjnej, oprogramowaniem pomiarowym stosowanym do badania parametrów silników samochodowych oraz laboratorium optometrycznym i medycznym.
Opiekę nad uczniami sprawowała p. Dorota Kucharska i p. Beata Skrzypczyk.

dodała Beata Skrzypczyk

Konkurs
na prezentację multimedialną

marzec
2016
31

Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych Częstochowy oraz powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego i lublinieckiego do udziału w

IX Powiatowym Konkursie Informatyczno - Historycznym
„Bitwa o Monte Cassino – otwarcie drogi na Rzym”

objętym honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy związanej z rolą gen. Władysława Andersa i 2 Korpusu Polskiego w bitwie o Monte Cassino, kształtowanie postaw patriotycznych oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

Zadaniem uczestników jest wykonanie prezentacji multimedialnej lub filmu na ww. temat. Uczniowie mogą wykonywać prezentacje indywidualnie.
Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 29 kwietnia 2016 r.
Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są w regulaminie.

REGULAMIN KONKURSU

dodała Beata Skrzypczyk

Obchody imienin
Marszałka Józefa Piłsudskiego

marzec
2016
21

W sobotę 19 marca 2016 r. delegacja naszej szkoły uczestniczyła, zgodnie z tradycją, w obchodach imienin Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego na Placu Władysława Biegańskiego.

dodała Dorota Jastrzębska

Częstochowski
Uniwersytet Młodzieżowy

marzec
2016
21

W dniu 17 marca 2016 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w międzynarodowym konkursie "Kangur Matematyczny".
Jest to najbardziej masowa impreza matematyczna na świecie. Wzięliśmy udział w kategorii Student.

Również nasi koledzy Kacper Konopka oraz Kamil Sieradzki wzięli udział w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „M@tando” – czyli matematycznego drużynowego testu online.

dodała Barbara Gola

IX Regionalny Salon
Edukacji Zawodowej i technicznej

marzec
2016
21

W dniach 14-18 marca 2016 r. w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym odbywał się IX Regionalny Salon Edukacji Zawodowej i Technicznej.
Nasza szkołę podczas trwania salonu promowała kierunek technik cyfrowych procesów graficznych. Uczniowie gimnazjów odwiedzający SEZiT mogli spróbować swoich możliwości w rysowaniu na tablecie graficznym, laminowaniu druków na laminatorze rolowym A4 oraz przycinaniu przy pomocy trymera.
Uczniowie klasy drugiej i trzeciej TCPG prezentowali także wykonanie retuszu i przeróbki fotografii oraz animacji w programie Photoshop.

      

dodała Beata Skrzypczyk

Częstochowski
Uniwersytet Młodzieżowy

marzec
2016
21

Uczniowie klasy 2a uczestniczyli w dniu 15 marca 2016 r. w inauguracji Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego.
Pierwszy wykład „Superkomputery dawniej i dziś - rozwój infrastruktury obliczeniowej na przestrzeni półwiecza” zaprezentował dr inż. Adam Tomaś z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.

      

dodała Beata Skrzypczyk

Akcja
"Razem bezpieczniej"

marzec
2016
15

9 marca uczniowie klas drugiej i trzeciej uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Straży Miejskiej i Służby Celnej w ramach prowadzonej przez te instytucje akcji "Razem bezpieczniej".
Młodzież biorąca udział w innowacji "kształcenie umiejętności przydatnych w służbach bezpieczeństwa publicznego" z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji i obejrzała prezentacje przygotowane przez prowadzących.
Uczestnicy spotkania zdobyli wiedzę na temat wielu interesujących zagadnień, między innymi o rodzajach najczęściej popełnianych przestępstw i typowych metodach działania przestępców (informacje na ten temat były ilustrowane autentycznymi nagraniami z monitoringu miejskiego), zwalczaniu przestępczości celnej, historii i rodzajach nielegalnego hazardu, skutkach uzależnienia od hazardu, celach i metodach jego zwalczania.
Warte zapamiętania są także wyszczególnione przez jednego z prelegentów czynniki, które mogą uchronić młodzież przed agresywnymi zachowaniami: więzi emocjonalne z rodziną, szacunek dla seniorów, hobby, sport, religia, nauka, kultura, przynależność do pozytywnej grupy.
Na zakończenie wszyscy obejrzeli pokaz umiejętności rocznej suczki Primy - owczarka belgijskiego.

dodała Dorota Kucharska

Dzień Pamięci
"Żołnierzy Wyklętych"

marzec
2016
7

1 marca w całej Polsce od kilku lat jest obchodzony Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji uczniowie i słuchacze naszej szkoły obejrzeli poświęconą im prezentację. Zdobyli i utrwalili informacje m. in. na temat rodowodu określenia Żołnierze Wyklęci, przyczyn i metod ich walki oraz losów żołnierzy. W przystępny dla młodych ludzi sposób przekazano im wiedzę o niedawnej historii naszego kraju. po obejrzeniu prezentacji widzowie mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji, którą z uczniami przeprowadziła p. Anna Hałaczkiewicz, a ze słuchaczami p. Dorota Bożek.

dodała Dorota Kucharska

IX Regionalny Salon
Edukacji Zawodowej i technicznej

marzec
2016
1

W dniach 14-18 marca 2016 r. w Częstochowskim Parku Przemysłowym odbędzie się IX Regionalny Salon Edukacji Zawodowej i Technicznej.
Po raz kolejny gimnazjaliści odwiedzający Salon będą mieli możliwość poznania oferty edukacyjnej częstochowskich techników i zasadniczych szkół zawodowych oraz specyfiki proponowanych przez nie zawodów.

dodała Beata Skrzypczyk

Zajęcia
w CSPSP w Częstochowie

styczeń
2016
26

W dn.25.01.2016 uczniowie klas mundurowych naszej szkoły o profilu "Kształcenie umiejętności przydatnych w służbach bezpieczeństwa publicznego" byli obecni w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
W sposób szczegółowy zapoznali się z działalnością sekcji gaśniczej, a o pracy strażaków i o akcjach, w których brali udział - bardzo ciekawie opowiadał dowódca sekcji.
W auli budynku szkoły zapoznali się ze strukturą nauki m.in. na podstawie prezentacji filmowej. Byli też obserwatorami pozorowanej akcji wyjazdu do zdarzenia w której brali udział strażacy sekcji gaśniczej.
Organizatorem tej wizyty był nauczyciel mgr Jan Ślęzak, który jest członkiem komisji ds. innowacji pedagogicznych w naszej szkole. W niedalekiej przyszłości młodzież klas mundurowych będzie poznawać tajniki pracy w Policji, a także planowany jest wyjazd do jednostki specjalnej wojska która znajduje się w Lublińcu.
Wiosną zajrzymy też na strzelnicę.
Mamy nadzieję że w tym roku absolwenci gimnazjów chętnie wybiorą nasza szkołę, żeby móc zrealizować swoje plany na przyszłość jako strażak, policjant czy zawodowy żołnierz.
Zapraszamy chętnych do edukacji w ZS Andersa w Częstochowie przy ul. Targowej w klasach mundurowych z innowacją "Kształcenie umiejętności przydatnych w służbach bezpieczeństwa publicznego".
    

dodał Jan Ślęzak

Wyniki konkursu
"Barwy jesieni"

grudzień
2015
18

Na IV Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Barwy jesieni" nadesłano ponad 200 zdjęć z gimnazjów z Częstochowy oraz powiatów częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego. O wyborze nagrodzonych prac decydowała cała społeczność szkolna w głosowaniu przeprowadzonym wśród uczniów i nauczycieli. Przy wyborze zdjęć brano pod uwagę nawiązanie do tematu, kompozycję zdjęcia i pomysłowość autora.

Przyznane miejsca:
I miejsce – Małgorzata Morawska z Gimnazjum im. J. Korczaka w Blachowni
II miejsce – Joanna Pastuszka
z Gimnazjum nr 24 w Częstochowie
III miejsce – Kamila Zator
z Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie
wyróżnienie otrzymuje: Weronika Gerke z Gimnazjum im. A. Kubickiego w Mstowie

GRATULUJEMY!!!

Nagrody dla laureatów zostaną przekazane do szkół do 29 stycznia 2016 r.

dodały B. Skrzypczyk, K. Łapeta, R. Bartosik

WYNIKI KONKURSU
„Cudzie chwalicie, swego nie znacie…”

grudzień
2015
17

Na II Powiatowy Konkurs Geograficzno-Historyczny na prezentację multimedialną „Cudze chwalicie swego nie znacie…” pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy oraz Dyrektora Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach wpłynęły prace z gimnazjów w Częstochowie oraz powiatów częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego.

Jury podczas wyłaniania laureatów miało bardzo trudne zadanie. Wszystkie nadesłane prace prezentowały wysoki poziom merytoryczny oraz duże umiejętności technologiczne uczniów.

W związku z powyższym jury postanowiło przyznać:
I miejsce Magdalena Gancarek, Gimnazjum nr 12 w Częstochowie
II miejsce Aleksandra Gajda, Gimnazjum 20 w Częstochowie
III miejsce Wiktoria Urlik, Gimnazjum Opatów


Wszystkim laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.
Autorów nagrodzonych prac o terminie wręczenia nagród poinformujemy pocztą elektroniczną.

dodały Katarzyna Ryś, Dorota Bożek

Stypendystka
Prezesa Rady Ministrów

grudzień
2015
3

25 listopada uczennica klasy 3 a Monika Basińska uczestniczyła w uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2015/2016. Organizatorem był Wydział Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Katowicach. Gratulacje najlepszym uczniom naszego regionu złożyli: Kurator Oświaty Stanisław Faber oraz Rektor Akademii Jana Długosza w Częstochowie dr hab. Zygmunt Bąk. Uroczystość zakończył wykład dr. Bogdana Wszołka pt. "Złota era astronomii".
Monice gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

dodała Dorota Kucharska

Juvenes Translatores
Konkurs Młodych Tłumaczy

listopad
2015
29

26 listopada 2015r po raz kolejny odbył się w naszej szkole konkurs tłumaczeniowy Juvenes Translatores, organizowany przez Komisję Europejską.
Ideą konkursu jest propagowanie nauki języków obcych i zapoznawanie młodzieży ze sztuką przekładu...


Coroczny konkurs Juvenes Translatores, którego pierwsza edycja odbyła się w 2007 roku, to ukłon w stronę wszystkich tych, których pasją jest nauka języków obcych.
Znajomość języków poszerza horyzonty, umożliwia poznawanie nowych ludzi i innych kultur. A młodym ludziom w przyszłości ułatwi podjęcie studiów i znalezienie pracy w dowolnym miejscu w Europie.
Z badań wynika, że w Europie zapotrzebowanie na tłumaczenia i usługi tłumaczy pisemnych wciąż rośnie. Ci, którzy uczą się języków obcych, powinni o tym pamiętać! Konkurs Juvenes Translatores służy popularyzowaniu umiejętności tłumaczenia i pozwala spojrzeć na nie jako na sposób komunikowania się między różnymi kulturami w kontekście nauki języków obcych.
Ponieważ do konkursu mogli przystąpić tylko uczestnicy z rocznika 1998, tak więc byli to uczniowie z klasy 2 a Technikum. Tekst był tłumaczony z języka angielskiego na polski. Bez względu na ostateczne wyniki konkursu, każdy uczeń, który chce rozwijać swoje umiejętności językowe już jest zwycięzcą.

dodała Anita Tuszyńska-Gajowczyk

rocznica
zwycięskiej obrony Lwowa

listopad
2015
20

20 listopada 2015r. braliśmy udział w uroczystościach upamiętniających 97 rocznicę zwycięskiej obrony Lwowa.
Przy Pomniku Orląt Lwowskich wysłuchano Apelu Poległych, złożono kwiaty, a na zakończenie uroczystości uczniowie Gimnazjum nr 21 im. Orląt Lwowskich przedstawili montaż słowno-muzyczny upamiętniający bohaterską młodzież Lwowa.

dodały: Joanna Paduch, Klaudia Miarka

11 Listopada 2015
Święto Niepodległości

listopad
2015
12

Wczoraj wraz ze sztandarem szkoły uczestniczyliśmy w obchodach Święta Niepodległości. Po złożeniu kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza i pomniku ks. Jerzego Popiełuszki przemaszerowaliśmy na pl. Biegańskiego, gdzie odbyły się główne uroczystości. Pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożono wiązanki kwiatów oraz odczytano Apel Poległych. Uroczystości towarzyszył koncert pieśni patriotycznych      w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca "Częstochowa".

dodały: Barbara Gola, Klaudia Miarka

11 Listopada 2015
Święto Niepodległości

listopad
2015
12

W tym dniu przypada 97 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W całym kraju odbywają się uroczyste obchody. Wszyscy czcimy pamięć o swoich bohaterach.
My również świętowaliśmy.
W przeddzień uroczystości państwowych 10 listopada 2015 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia połączona z koncertem ku czci patrona szkoły gen. Władysława Andersa pod nazwą „MOJA I TWOJA NADZIEJA”.
Z przyjemnością posłuchaliśmy przygotowanych przez uczniów tekstów oraz piosenek wykonywanych przez uczennice naszej szkoły.
To była ciekawa lekcja historii i patriotyzmu przekazana w niekonwencjonalny sposób.
Mamy nadzieję, że za 3 lata będziemy mogli przygotować wraz z naszymi uczniami akademię z okazji 100 rocznicy. To dopiero będzie wydarzenie!

dodała Katarzyna Ryś

Konkurs
"Cudze chwalicie, swego nie znacie..."

październik
2015
26

KONKURS GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY
NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
"Cudze chwalicie, swego nie znacie..."


Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie ul. Targowa 29 ma zaszczyt zaprosić uczniów szkół gimnazjalnych powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego do udziału w II Powiatowym Konkursie geograficzno - historycznym na prezentację multimedialną "Cudze chwalicie, swego nie znacie..." pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy i Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie.
Celem konkursu jest popularyzacja najciekawszych miejsc i obiektów promujących Częstochowę i region częstochowski oraz kształtowanie postawy identyfikacji z miejscem zamieszkania i poczucia przynależności do środowiska lokalnego.
Zadaniem uczestników będzie przygotowanie i przesłanie prezentacji multimedialnej o Częstochowie i regionie częstochowskim. Jeden uczestnik może nadesłać jedną pracę o maksymalnej objętości do 50 MB.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 14 grudnia 2015 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w regulaminie:
REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA
ZGODA RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA

dodały Dorota Bożek i Katarzyna Ryś

IV Konkurs
Fotograficzny

październik
2015
26

Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie ma zaszczyt zaprosić uczniów szkół gimnazjalnych powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego do udziału w IV Powiatowym Konkursie Fotograficznym "BARWY JESIENI".

Celem konkursu jest popularyzacja fotografii amatorskiej oraz zachęcenie młodzieży do poznawania otaczającego ją świata.

Zadaniem uczestników będzie przesłanie fotografii o formacie nie mniejszym niż 15x20 cm, związanej z tematem konkursu. Jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 fotografie.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 1 grudnia 2015 r.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz karta zgłoszenia znajdują się w regulaminie.


REGULAMIN KONKURSU

dodała Beata Skrzypczyk

Dzień Edukacji
Narodowej

październik
2015
21

W dniu 14 października 2015 r. odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku postanowiono zorganizować galę wręczenia nauczycielskich „Oskarów” - Anderski 2015. Uczniowie z humorem i dużym taktem wybrali zwycięzców w wielu kategoriach, np.: Niepozorny Geniusz, Bizneswoman Roku, Złota Katarynka, Strażniczka Wrót i wiele innych. Zabawa przebiegała w wesołej atmosferze a wszyscy nagrodzeni czuli się zaszczyceni otrzymanymi tytułami.
Po akademii odbyły się okolicznościowe spotkania młodzieży i słuchaczy z wychowawcami klas.

dodała Joanna Paduch

Zajęcia terenowe
w kamieniołomie "Lipówka"

październik
2015
12

28 września 2015 r. słuchacze klasy III AC i 30 września uczniowie klasy III A uczestniczyli w zajęciach terenowych z geografii w kamieniołomie "Lipówka" w Rudnikach. Na terenie kamieniołomu, gdzie do 1989 roku pozyskiwano wapień jurajski wykorzystywany przez Cementownię Rudniki, powstała ścieżka dydaktyczna "Lipówka - kopalnia przywrócona naturze".

2-kilometrowa ścieżka przyrodnicza zaopatrzona jest w 16 tablic edukacyjnych (przy 11 stanowiskach), które przedstawiają najciekawsze fragmenty kamieniołomu, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk oraz obiektów przyrody nieożywionej.

Obszar kamieniołomu cechuje się dużymi walorami widokowymi oraz różnorodnością środowiska przyrodniczego. To miejsce, w którym możemy nie tylko odpoczywać aktywnie na łonie natury, ale przede wszystkim stanowi atrakcyjne narzędzie do edukacji.

Słuchacze w trakcie zajęć terenowych wykonywali wiele zadań praktycznych związanych z realizacją podstawy programowej np. określali cechy fizyko-chemiczne wody, rozpoznawali formy rzeźby i procesy rzeźbotwórcze, szkicowali profil glebowy i geologiczny. Zajęcia były okazją doskonalenia wielu umiejętności praktycznych, m.in. określania kierunków głównych i pośrednich, wyznaczania azymutu, określania rodzaju chmur, czy też stopnia zachmurzenia nieba. Zajęcia pozwoliły również na doskonalenie umiejętności pracy w małych grupach.

Po zajęciach terenowych takie miejsca jak: Szeptunowa Skała, Krzemionkowa Dolina, Skalne Jezioro – kojarzą się nie tylko z atrakcją edukacyjnej ścieżki, ale głównie z przeszłością geologiczną regionu.

dodały Dorota Bożek i Katarzyna Ryś

Europejski
Dzień Języków

wrzesień
2015
28

Dzień 26 września ustanowiony został w roku 2001 przez Radę Europy Europejskim Dniem Języków.

W tym roku po raz kolejny obchodzimy w naszej szkole to święto. W ramach obchodów do naszych uczniów i słuchaczy kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej. Pragniemy przekonać wszystkich, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu.

Obchody Europejskiego Dnia Języków mają uświadomić uczniom, że języki obce to nie tylko przedmiot w szkole, ale przede wszystkim narzędzie do odkrywania wielu ciekawych miejsc i kultur oraz doznania niezwykłych wrażeń.

Uczniowie naszej szkoły pragnąc włączyć się w obchody Europejskiego Dnia Języków wzięli udział w Konkursie na najlepszy plakat związany z Europejskim Dniem Języków oraz nauką języków obcych.

W dniu 28.09.2015r odbył się apel mający uświetnić ten dzień oraz ogłosić wyniki konkursu.


Zwycięzcy Konkursu:
   I miejsce – Patryk Langner - klasa 3a
   II miejsce –Kacper Konopka - klasa 3a
   III miejsce – Andżelika Wilk - klasa 2 a

Wyróżnienia otrzymali:
   Sonia Ptasińska– klasa 2 a
   Bartłomiej Domagała – klasa 3a
   Kamil Sieradzki – klasa 3a


Oprócz dyplomów uczniowie otrzymali nagrody w postaci słowników, książek i płyt do nauki języka angielskiego.

Podczas apelu uczniowie mogli się dowiedzieć jaka idea przyświeca Europejskiemu Dniu Języków.

Uczniowie z klasy 2 i 3 z przymrużeniem oka w zabawnych skeczach pokazali jak brak umiejętności językowych może utrudniać nam codzienne życie. Widownia wzięła udział w konkursie, w którym rozpoznać trzeba było w jakim języku jest wykonywana dana piosenka.

Wszyscy uczniowie z niecierpliwością czekają na obchody tego dnia w kolejnym roku szkolnym.
Pamiętajmy, że nauka języków obcych jest sposobem na lepsze zrozumienie siebie nawzajem i przezwyciężenie różnic kulturowych pomiędzy narodami!!!

dodała Anita Tuszyńska-Gajowczyk

Udział
w uroczystościach

wrzesień
2015
20

20 września uczniowie klasy 3 wraz z pocztem sztandarowym brali udział w uroczystościach upamiętniających rocznicę napaści sowieckiej na Polskę. Uroczystości rozpoczęły się w kościele pw. Matki Boskiej Zwycięskiej mszą św. w intencji poległych, zmarłych i zamordowanych oraz tych, którzy wrócili. Później uczestnicy wraz z pocztami sztandarowymi przemaszerowali pod Tablicę Memorialną, gdzie odśpiewano Hymn Państwowy i Hymn Sybiraków oraz złożono wiązanki kwiatów.

dodały Barbara Gola, Klaudia Miarka

Wyprawka
szkolna

wrzesień
2015
4

W roku szkolnym 2015/2016 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów klasy IV technikum.
Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:
- słabowidzących,
- niesłyszących,
- słabosłyszących,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników.

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. dla uczniów klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 574 zł na osobę w rodzinie.
W roku szkolnym 2015/2016 proszę wykazać, średni miesięczny dochód na członka rodziny za rok kalendarzowy 2013.

W programie Rządowym Wyprawka szkolna 2015/2016 mogą wziąć udział również uczniowie pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie).

Rozporządzenie
Wniosek
Wniosek dla niepełnosprawnych

dodała Beata Skrzypczyk

Stypendia
i zasiłki szkolne

wrzesień
2015
4

Rodzice, opiekunowi prawni lub pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne. Na złożenie wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 mają czas tylko od 1 do 15 września – dokumenty należy składać w szkole, natomiast wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w ciągu dwóch miesięcy od zaistnienia zdarzenia uprawniającego do wystąpienia o to świadczenie.


Stypendia szkolne

Stypendium przysługuje:
1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456,00 zł, a od 1 października 2015 r. Nie może być większa niż 514,00 zł.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek: rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia lub w uzasadnionych przypadkach na wniosek dyrektora szkoły.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, w przypadku szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, składa się do dnia 15 września 2015 r.

Druki wniosków o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 dostępne są w szkole. W szkole również rodzice/opiekunowie prawni uczniów i pełnoletni uczniowie składają wypełnione druki wniosków, do których załączają wszystkie niezbędne załączniki (zamieszczone poniżej). Druki te dostępne są również w siedzibie Sekcji Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Zdarzeniem losowym jest np. śmierć rodzica ucznia lub członka jego rodziny, nagła choroba ucznia lub członka jego rodziny, pożar, powódź lub klęska żywiołowa. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Maksymalna wysokość zasiłku to 530,00 zł – jednorazowa kwota.
Druki wniosków dostępne są w szkole oraz w siedzibie Sekcji Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych – Częstochowa, Al. Niepodległości 20/22, IV piętro, pokój nr 18.

DRUKI WNIOSKÓW

dodała Beata Skrzypczyk

rozpoczęcie
roku szkolnego

sierpień
2015
20

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 w nowej siedzibie szkoły przy ul. Targowej 29 w Częstochowie:
- dla uczniów Technikum nr 4 o godz. 10.00
- dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej nr 5    o godz. 15.30.

dodała Katarzyna Łapeta

nowa
siedziba szkoły

sierpień
2015
20

Zespół Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie informuje, że szkoła zmienia swoją siedzibę i z dniem 1 września 2015r. będzie się mieścić przy ul. Targowej 29 w budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego.

dodała Katarzyna Łapeta


strona: 1 | 2 | 3

Lokalizacja

Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa
ul. Targowa 29
42-202 Częstochowa
        


Wykonanie: Mateusz Ruśkiewicz  Uczeń technikum o specjalności TCPG