zakończenie
roku szkolnego

czerwiec
2015
22

Zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015, które odbędzie się 26 czerwca 2015 roku o godzinie 10:00. Słuchaczy szkoły wieczorowej zapraszamy na godzinę 15:00.

dodała Katarzyna Łapeta

Międzynarodowa
Konferencja

czerwiec
2015
19

Samorządowy Trójkąt Weimarski Lourdes - Pforzheim - Częstochowa to tytuł międzynarodowej konferencji, która odbyła się 19 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Spotkanie zorganizowano w związku z ćwierćwieczem polskiej samorządności i współpracy Częstochowy z Lourdes i Pforzheim. Konferencja odbyła się pod patronatem Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Polsce JE Rolfa Nikela oraz Konsula Generalnego Francji w Krakowie Thierry’ego Guichoux. W konferencji uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz Częstochowy, Lourdes i Pforzheim, Związku Miast Polskich, współpracujących ze sobą instytucji i organizacji oraz zaproszeni goście z Pforzheim i Lourdes. Nie zabrakło tam również nas. Monika Basińska, uczennica klasy drugiej przedstawiała swoją prezentację pt. "25-lecie samorządu terytorialnego i współpracy Częstochowy z Pforzheim". Wystąpienie Moniki zostało nagrodzone gromkimi brawami. Serdecznie gratulujemy!

dodała Katarzyna Łapeta

nasze uczennice
na II miejscu

czerwiec
2015
15

13 czerwca podczas konferencji "Przyszłość integracji walutowej w Europie" odbyło się wręczenie nagród w konkursie organizowanym przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Celem Konkursu była promocja treści związanych z funkcjonowaniem strefy Euro, a także edukacji ekonomicznej wśród młodzieży. Zadaniem uczestników było wykonanie prezentacji multimedialnej pt. "Od złota do euro".
Nasze uczennice: Monika Basińska i Ewa Wieczorek zajęły II miejsce.
Serdecznie gratulujemy!

dodała Katarzyna Łapeta

rocznica powrotu polaków
ze zsyłki na sybir

czerwiec
2015
14

W niedzielę, w związku ze zbliżającą się 69 rocznicą powrotu ze zsyłki na Sybir uczestniczyliśmy w uroczystościach miejskich upamiętniających to wydarzenie.
Ze sztandarem szkoły braliśmy udział we Mszy św. w intencji Sybiraków, a potem wysłuchaliśmy hymnu Sybiraków, wystąpień zaproszonych gości, a nasza uczennica Monika Basińska wygłosiła wiersz „Kresowe dzieci”.

dodały B. Gola i K. Łapeta

anders górą

maj
2015
26

Multimedialny Konkurs 25-lecie samorządu terytorialnego w Polsce i współpracy Częstochowy z Pforzheim i Lourdes jest inicjatywą Wydziału Edukacji UM Częstochowy   i Samorządowego Ośrodka Doskonalenia. Patronat nad konkursem objął Pan Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy. W konkursie wzięli udział uczniowie 3 gimnazjów i 6 szkół ponadgimnazjalnych Częstochowy. Komisja konkursowa, po obejrzeniu wszystkich prezentacji, wyłoniła zwycięskie prace, osobno odnośnie Pforzheim, osobno Lourdes.

I miejsce Monika Basińska, Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa   
w Częstochowie,
opiekun mgr Katarzyna Łapeta

wyróżnienie Sebastian Kmiecik, Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa  
w Częstochowie,
opiekun mgr Renata Bartosik

wyróżnienie Angelika Golcz, Zespół Szkół im. gen Władysława Andersa  
w Częstochowie,
opiekun mgr Katarzyna Łapeta.


Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!

dodała Katarzyna Łapeta

kolejny sukces
naszego ucznia

maj
2015
20

15 maja w Klubie "Politechnik" odbył się finał "Pól Nadziei". Przed publicznością wystąpił znany i lubiany dziecięcy zespół taneczny „Kontra” zaś uroczystość poprowadzili Agata Ochota-Hutyra – aktorka Teatru im. Adama Mickiewicza oraz muzyk Krzysztof Niedźwiecki. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi Ryszard Stefaniak – wiceprezydent Częstochowy oraz Grażyna Stramska-Świerczyńska – naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy. Podczas uroczystego finału nagrodzono laureatów konkursów: literackiego, plastycznego oraz „Żonkilowych pól nadziei”. Kamil Krzystanek z klasy 1a otrzymał wyróżnienie w konkursie plastycznym "Kolory nadziei". GRATULUJEMY!

dodała Katarzyna Łapeta

Wyniki VIII Konkursu
Informatyczno-Historycznego

maj
2015
19

Rozstrzygnięty został VIII Powiatowy Konkurs Informatyczno-Historyczny „Generał Władysław Anders: człowiek – żołnierz – polityk”

Jury konkursu postanowiło przyznać następujące miejsca:
I miejsce
       Michał Zjawiony z Gimnazjum nr 12 w Częstochowie
II miejsce
       Maciej Raźniak z Gimnazjum nr 12 w Częstochowie
       Jakub Fabiszewski z Gimnazjum nr 13 w Częstochowie
III miejsce
       Mateusz Grazda z Gimnazjum nr 13 w Częstochowie
Gratulujemy !!!

Poinformujemy laureatów oraz ich opiekunów o terminie wręczenia nagród

dodały B.Skrzypczyk, K. Łapeta, R. Bartosik

kolejny sukces
w konkursie wojewódzkim

maj
2015
6

27 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej odbył się finał konkursów o zasięgu wojewódzkim: XIV Zagłębiowskiego Konkursu Grafiki Komputerowej i VI Zagłębiowskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną i Film pod honorowym patronatem Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.
Tegoroczny temat „Sport to styl życia – w świecie sportu odnajduję..." wymagał od uczniów inwencji twórczej i promowania własnych zainteresowań. W konkursie grafiki uczestniczyło około 40 uczniów z 15 miejscowości województwa śląskiego, a w konkursie na prezentację multimedialną i film - 45 uczniów z 11 miejscowości naszego województwa. Jury w składzie: Agnieszka Pietraszko i Maciej Zawadzki - inspektorzy Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza, Olga Łakomik – plastyk, informatyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 w Dąbrowie Górniczej, Maria Wilk i Andrzej Musiał – konsultanci Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” Katowice, Beata Rutkowska - wojewódzki koordynator doradców informatyki, doradca metodyczny przedmiotów informatycznych w Katowicach, Grażyna Piotrowska - doradca metodyczny informatyki i techniki w Chorzowie, Świętochłowicach, Siemianowicach Śląskich, Anna Łukasik - doradca metodyczny informatyki w Dąbrowie Górniczej oraz nauczyciele Zespołu Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej: Wioletta Domachowska-Macek – informatyki i techniki a także Anna Mackiewicz – nauczyciel WOS i historii doceniło pracę naszego ucznia.
Artur Morawiec z klasy III zajął II miejsce w kategorii szkoły ponadgimnazjalne w XIV edycji Zagłębiowskiego Konkursu Grafiki Komputerowej.

dodała Katarzyna Łapeta

narobiliśmy
"Krzyk"(u)!

kwiecień
2015
28

28 kwietnia 2015r. odbył się finał XVII Częstochowskiego Przeglądu Gazet Szkolnych organizowanego przez Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie we współpracy z Częstochowskim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole. Patronat merytoryczny nad przedsięwzięciem objęli: Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie oraz Akademia im. Jana Długosza, a medialny- Telewizja „Orion” i miesięcznik „Jasne, że Częstochowa”.
Ocenie jury podlegały: kultura języka, szata graficzna i ogólny wizerunek, tematyka- łączenie problematyki szkolnej, regionalnej oraz zainteresowania uczniów, a także oryginalność materiałów prasowych. Z dumą informujemy, że nasza szkolna gazeta „KRZYK” zajęła I miejsce w kategorii: gazety szkół ponadgimnazjalnych.
W skład redakcji „KRZYKU” wchodzą następujące osoby: Maciej Pawłowski, Konrad Cinkowski, Patrycja Skupińska, Sebastian Kmiecik. Opiekę nad redakcją sprawują p. Dorota Kucharska i p. Katarzyna Łapeta. Redaktorom gratulujemy, a wszystkich zachęcamy do lektury „KRZYKU” na szkolnej stronie internetowej i na Facebooku, bo lepszej gazety szkolnej w całej Częstochowie nie znajdziecie!

dodały D. Kucharska i K. Łapeta

Zakończenie roku szkolnego
klasy czwartej

kwiecień
2015
28

W dniu 24 kwietnia 2015 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego klasy czwartej technikum.
Uroczystość poprzedziło wręczenie nagród w Konkursie Fotograficznym "Fizyka i chemia w kadrze gimnazjalisty".
Kolejnym punktem akademii był montaż słowno-muzyczny "Duchy szkoły", w którym występowali uczniowie: Patrycja Bera, Karolina Michalczyk, Paweł Pawlicki, Violetta Pikuła, Sonia Ptasińska, Kamila Kożelowska, Artur Kubik z klasy 1a, Monika Basińska, Kamila Boryś, Angelika Golcz, Ewa Wieczorek z klasy 2a oraz Adrian Karczewicz z klasy 3a.
Po zakończeniu spektaklu Pani Dyrektor Dorota Jastrzębska i wychowawca klasy 4bc p. Dorota Żyła wręczyły świadectwa, dyplomy oraz nagrody uczniom, którzy mieli bardzo dobre wyniki w nauce oraz wyróżniali się pracą na rzecz szkoły.
Całą uroczystość sprawnie poprowadził uczeń klasy 2a Kacper Konopka.

Organizatorzy: K. Łapeta i B. Skrzypczyk.

dodała B. Skrzypczyk

VIII Powiatowy Konkurs
Informatyczno-Historyczny

kwiecień
2015
2

Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych Częstochowy oraz powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego i lublinieckiego do udziału w

VIII Powiatowym Konkursie Informatyczno-Historycznym
„Generał Władysław Anders: człowiek – żołnierz – polityk”
objętym Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy


Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy związanej z życiem, działalnością i osobowością gen. Władysława Andersa, kształtowanie postaw patriotycznych oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.
Technika wykonania prac: prezentacja multimedialna lub film (uczniowie mogą wykonywać prezentacje indywidualnie).
Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 4 maja 2015 r.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz karta zgłoszenia znajdują się w regulaminie konkursu.

dodała B. Skrzypczyk

Kolejny sukces
naszych uczniów

marzec
2015
12

W dniu 11 marca 2015 r. w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród w Wojewódzkim Konkursie Informatycznym "Bezpieczny uczeń".
Organizatorem konkursu był Zespół Szkół nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego i Straż Miejska w Zabrzu. Uroczystość wręczenia nagród poprzedził wykład pt. „Moje spotkanie z Afryką”, który wygłosiła dr Anna Watoła z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Uczniowie naszej szkoły, którzy wykonali na konkurs plakaty promujące korzystanie z legalnego oprogramowania "BĄDŹ ORYGINALNY, OD DZIŚ LEGALNY", zajęli następujące miejsca:
I MIEJSCE – TOMASZ PRZEDPEŁSKI, klasa 2a TCPG
II MIEJSCE – KAROLINA BIGOS, klasa 3a TCPG
wyróżnienia otrzymali:
MONIKA BASIŃSKA, klasa 2a TCPG
MARIUSZ SŁOMCZYŃSKI, klasa 3a TCPG

                 

Autorom nagrodzonych prac serdecznie gratulujemy!

dodały K. Łapeta i B. Skrzypczyk

konkurs fotograficzny
"fizyka i chemia w kadrze..."

marzec
2015
12

Zapraszamy do udziału w Konkursie Fotograficznym "FIZYKA I CHEMIA W KADRZE GIMNAZJALISTY".
Zachęcamy do zrobienia zdjęć, na których ujęte będą ciekawe zjawiska, procesy, przemiany fizyczne i chemiczne.
Termin nadsyłania prac upływa 17 kwietnia 2015 r.

Więcej informacji w REGULAMINIE KONKURSU

dodała Agnieszka Śliwowska

II miejsce
w konkursie multimedialnym

marzec
2015
2

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miasta Częstochowy odbyło się podsumowanie Multimedialnego Konkursu "Żołnierze wyklęci - żołnierze niezłomni", zorganizowanego przez Wydział Edukacji UM Częstochowy oraz Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie w ramach obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie prezentacji multimedialnej poświęconej wybranej postaci żołnierza polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944-1963.
II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zajęła uczennica klasy 3a - Anna Ranos, która wykonała prezentację na temat Hieronima Dekutowskiego - "Zapory".

dodała Beata Skrzypczyk

Wojewódzki konkurs
"Matematyka w biznesie"

marzec
2015
2

25 lutego 2015 r. uczniowie naszej szkoły: Maciej Pawłowski, Kacper Konopka oraz Kordian Zyber uczestniczyli w XIII Wojewódzkim konkursie matematycznym " Matematyka w Biznesie".
Konkurs miał za zadanie podniesienie umiejętności zastosowania matematyki w życiu codziennym poprzez przybliżenie specyfiki pracy w biznesie.

dodała Barbara Gola

Ogólnopolski Turniej
Wiedzy Pożarniczej

luty
2015
20

Uczennice klasy 2a: Klaudia Miarka i Monika Basińska brały udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom", który odbył się w dniu dzisiejszym w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

dodali uczniowie kl. 2a

MAMY
KOLEJNY SUKCES

luty
2015
18

Nasza uczennica Patrycja Skupińska otrzymała wyróżnienie w konkursie na logo Instytutu Filologii Obcych Akademii Jana Długosza. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas Dnia Otwartego AJD dn. 26 marca 2015 r. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

dodała Katarzyna Łapeta

WYNIKI KONKURSU
„Cudzie chwalicie, swego nie znacie…”

styczeń
2015
29

Na Powiatowy Konkurs Geograficzno-Historyczny na prezentację multimedialną „Cudze chwalicie swego nie znacie…” wpłynęły prace z gimnazjów w Częstochowie oraz powiatów częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego.
Jury podczas wyłaniania laureatów miało bardzo trudne zadanie. Wszystkie nadesłane prace prezentowały wysoki poziom merytoryczny oraz duże umiejętności technologiczne uczniów. W związku z powyższym jury postanowiło przyznać:
I miejsce       Krzysztof Wesołek, Gimnazjum nr 12 w Częstochowie
II miejsce     Julia Klajnowska, gimnazjum nr 3 w Częstochowie
                         Karolina Kociszewska i Jakub Bożek, Zespół Szkolno-Przedszkolny
                         Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mykanowie
III miejsce   Weronika Łyzińska, Gimnazjum nr 12 w Częstochowie
                         Michał Desperak, Gimnazjum w Opatowie
Wyróżnienia:
                         Kamil Majchrzak, Zespół Szkół w Zawadzie
                         Paulina Pluta, Gimnazjum w Skrzydlowie

Wszystkim laureatom, wyróżnionym i ich opiekunom serdecznie gratulujemy.

Autorów nagrodzonych prac o terminie wręczenia nagród poinformujemy na początku marca 2015 r.

dodały Katarzyna Ryś, Dorota Bożek

Nowy numer
gazetki "Krzyk"

styczeń
2015
25

W dziale "gazetka szkolna" zamieszczony został nowy numer gazetki KRZYK, wykonanej przez zespół redakcyjny w składzie: p. Dorota Kucharska, p. Katarzyna Łapeta oraz uczniowie: Maciej Pawłowski, Oliwia Grobelak, Konrad Cinkowski, Karolina Bigos, Sebastian Kmiecik, Adrian Karczewicz, Patrycja Skupińska.

dodała Beata Skrzypczyk

"Nie było
miejsca dla Ciebie..."

grudzień
2014
24

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Teatrzyk "Turysta" przygotował spektakl pt.: "Nie było miejsca dla Ciebie..." Tym razem słuchacze Szkoły Policealnej dla Dorosłych zaprezentowali przedstawienie jasełkowe, które łączy współczesność i tradycję. Byli więc Aniołowie i Święta Rodzina, ale bohaterowie dnia dzisiejszego - jedni z nas. Ciekawe aranżacje kolęd, filmy ukazujące historię narodzenia Jezusa stanowiły niewątpliwie element wzbogacający klimat przedstawienia. A finałowe przesłanie skłoniło zapewne niejednego widza do życiowych refleksji.


Boję się na równi dobra i zła,
Bo wymagają one ode mnie dokonania wyboru.
Najchętniej patrzyłbym przed siebie
Obojętnym wzrokiem i równym spokojem
Przyglądałbym się dobru i złu.


Ale pomyślałem:
„Powinienem przejść na stronę dobroci
Jak na stronę szlachetnego przeciwnika”.


                                         Roman Brandstaetter

dodała Anita Bawor

Wyniki konkursu
"Barwy jesieni"

grudzień
2014
20

Na III Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Barwy jesieni" nadesłano blisko 400 zdjęć z gimnazjów z Częstochowy oraz powiatów częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego. O wyborze nagrodzonych prac, poza jury decydowała także cała społeczność szkolna, głosując na "nagrodę publiczności". Jury w swojej ocenie brało pod uwagę nawiązanie do tematu, kompozycję zdjęcia i pomysłowość autora.

Przyznane miejsca:
I miejsce – Antoni Braszczyński z Gimnazjum nr 12 w Częstochowie
II miejsce – Małgorzata Morawska
z Gimnazjum w Blachowni
III miejsce – Karolina Majewska
z Gimnazjum nr 6 w Częstochowie
wyróżnienia otrzymują:
   - Monika Fidyk z Gimnazjum nr 3 w Częstochowie
   - Tomasz Szydło z gimnazjum w Koziegłowach.

W głosowaniu przeprowadzonym wśród uczniów zwyciężył Piotr Napieraj z Gimnazjum w Opatowie, który otrzymuje "nagrodę publiczności".

GRATULUJEMY!!!

Autorzy zwycięskich prac zostaną poinformowani o terminie wręczenia nagród na początku stycznia 2015 r.

dodały B. Skrzypczyk, K. Łapeta, R. Bartosik

"Rozczytana wyobraźnia"
naszych uczniów

grudzień
2014
18

Uczniowie klasy IIIa wzięli udział w konkursie "Rozczytana wyobraźnia", zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie. Projekt dofinansowany był z budżetu Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego. Polegał on na stworzeniu projektu graficznego plakatu ulubionej książki, autora lub jego twórczości.

Przyznano ex aequo 3 pierwsze miejsca oraz 3 wyróżnienia. Dwa wyróżnienia otrzymali nasi uczniowie - Tomasz Heppner i Samuel Korzec. Brawo!

dodała Dorota Kucharska

Boże Narodzenie
w literaturze i malarstwie

grudzień
2014
12

Od czwartku 11 grudnia w bibliotece szkolnej można oglądać wystawę wydawnictw „Boże Narodzenie w literaturze i malarstwie”. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych – pracowników szkoły, uczniów, słuchaczy do zapoznania się z ekspozycją. Wszystkie prezentowane pozycje są własnością biblioteki. Kolejny raz możecie więc przekonać się, jak ciekawym i różnorodnym księgozbiorem dysponujemy.
A może „przy okazji” wypożyczycie jakąś książkę na długie, zimowe wieczory?

dodała Dorota Kucharska

Andrzejkowe
"czary-mary"

grudzień
2014
1

26 listopada w Zespole Szkół im. gen. W. Andersa każdy mógł spojrzeć w swoją przyszłość i usłyszeć pozytywną przepowiednię. Były tradycyjne wróżby andrzejkowe, jak również kabała z kart i domina, a także losy szczęścia. Niewątpliwą atrakcją było stanowisko „magicznych fryzur”, gdzie profesjonalnie zmieniano uczesanie włosów – zawsze zgodnie z życzeniem zainteresowanych. Na wszystkich uczestników i odwiedzających czekał poczęstunek w postaci pysznego żurku. Całość przygotowali słuchacze Szkoły Policealnej oraz Samorząd Uczniowski.

dodała Anita Bawor

Olimpiada
Promocji Zdrowego Stylu Życia

listopad
2014
27

W dniu 21 listopada br odbył się pierwszy szkolny etap XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Organizatorem Olimpiady jest Polski Czerwony Krzyż.

Do konkursu przystąpiło 21 uczestników ze wszystkich klas Technikum nr 4.
Najlepsze wyniki w konkursie osiągnęli:
1. Patryk Czechowski kl. 3a
2. Ewa Wieczorek kl. 2a
3. Michał Moneta kl. 3a
Zwycięzcom gratulujemy!

Do etapu rejonowego przechodzi Patryk Czechowski.

dodała Joanna Paduch

GRAFFITI
NA ELEWACJACH BUDYNKÓW

listopad
2014
26

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. w bieżącym roku zintensyfikował działania mające zapobiegać powstawaniu nielegalnego graffiti na budynkach komunalnych. Po to, aby zapobiegać tego typu przypadkom w przyszłości prosimy o podjęcie stosownych działań.
W załączeniu pismo ZGM TBS Sp. z o. o. w tej sprawie.

dodała Katarzyna Łapeta

KOLEJNY SUKCES
NASZYCH UCZNIÓW

listopad
2014
24

W październiku odbyła się ósma edycja Powiatowego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów „Wszystko o bibliotece”. Konkurs zorganizowała Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego, a honorowym patronatem objął go p. G. Sikora – Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie.
Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu prezentacji multimedialnej, będącej uczniowską interpretacją tematu. Komisja oceniała: interpretację tematu, dobór materiałów oraz sposób ich wykorzystania, czytelność i atrakcyjność prezentacji, grafikę, a także zaangażowanie uczniów.
Miło nam poinformować, iż prezentacje naszych uczennic z klasy IIa zyskały uznanie w oczach jurorów. Dwa równorzędne I miejsca zajęły zespoły:
- Monika Basińska i Klaudia Miarka oraz
- Angelika Golcz i Ewa Wieczorek.
Gratulujemy laureatom i… oby tak dalej!

dodała Dorota Kucharska

KONKURS
GEOGRAFICZNO - HISTORYCZNY

listopad
2014
24

I POWIATOWY KONKURS
GEOGRAFICZNO - HISTORYCZNY
NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
„Cudze chwalicie, swego nie znacie..."


Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie ma zaszczyt zaprosić uczniów szkół gimnazjalnych powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego do udziału w I Powiatowym Konkursie geograficzno - historycznym na prezentację multimedialną "Cudze chwalicie, swego nie znacie..." pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy i Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie.

Celem konkursu jest popularyzacja najciekawszych miejsc i obiektów promujących Częstochowę i region częstochowski oraz kształtowanie postawy identyfikacji z miejscem zamieszkania i poczucia przynależności do środowiska lokalnego.

Zadaniem uczestników będzie przygotowanie i przesłanie prezentacji multimedialnej o Częstochowie i regionie częstochowskim. Jeden uczestnik może nadesłać jedną pracę o maksymalnej objętości do 50 MB.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 9 stycznia 2015 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w regulaminie.

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia ucznia i nauczyciela
Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 lat

dodały Katarzyna Ryś i Dorota Bożek

Wszechnica
Profilaktyki Społecznej

listopad
2014
24

W dniu 19 listopada 2014r. uczniowie klasy pierwszej TCPG uczestniczyli pod opieką p. Katarzyny Ryś i p. Anny Hałaczkiewicz w VII Edycji Wszechnicy Profilaktyki Społecznej zorganizowanej przez Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Tegoroczna Wszechnica dotyczyła problematyki dopalaczy. Oprócz naszych uczniów w spotkaniu uczestniczyli gimnazjaliści z okolicznych Gimnazjów i Domu Dziecka w Kłobucku oraz słuchacze Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej.

Wszechnicę rozpoczął występ aktorów z Teatru „Moralitet” w Krakowie. Spektakl pt. „Diabelski Młyn” zobrazował różne rodzaje uzależnień młodych ludzi, np. uzależnienie od Internetu, narkotyków i hazardu.

Po spektaklu głos zabrali m.in. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku i Pajęcznie, Kierownik Oddziału Terapeutycznego Zakładu Karnego w Lublińcu oraz p. Jacek Wrona, biegły sądowy w zakresie przestępczości narkotykowej, wykładowca Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, autor wielu publikacji na temat narkomanii i slangu narkotykowego.

Następnie nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach na strzelnicy w Ośrodku. Prowadzący zajęcia instruktor wyróżnił kilku uczniów uznając, że ich umiejętności mogą być wykorzystane podczas zawodów strzeleckich w kategorii młodzików.

dodała Anna Hałaczkiewicz

Zajęcia
w OSSW w Kulach

listopad
2014
24

W dniu 13 listopada 2014r. uczniowie klasy pierwszej i drugiej TCPG realizujący innowację Kształcenie umiejętności przydatnych w służbach bezpieczeństwa publicznego odbyli pod opieką Pani Dyrektor Marzeny Sierawskiej, p. Katarzyny Ryś i p. Anny Hałaczkiewicz szkolenie w zakresie technik walk, interwencji, samoobrony oraz uczestniczyli w zajęciach na strzelnicy. Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.

Podczas zajęć uczniowie zapoznani zostali z regulaminami i teorią strzelania oraz znajomością broni i sprzętu będącego na wyposażeniu strzelnicy. Uczestnictwo w tych zajęciach pozwala na zaszczepienie dyscypliny, umiejętności pracy w zespole i rozwoju sprawności fizycznej.

dodała Anna Hałaczkiewicz

Zajęcia
na strzelnicy sportowej

listopad
2014
21

W dniu 14 listopada 2014 r. uczniowie klasy II TCPG w ramach innowacji "Kształcenie umiejętności przydatnych w służbach bezpieczeństwa publicznego" uczestniczyli w zajęciach na strzelnicy sportowej w Częstochowie.
Najlepszym klasowym strzelcem została Ewa Wieczorek.

dodała Barbara Gola

POMOC ZWIERZĘTOM
ZE SCHRONISKA

listopad
2014
17

Od 17 listopada 2014 do 15 grudnia 2014 w naszej szkole przeprowadzamy akcję pomocy zwierzętom ze schroniska. Chętnych do podarowania puszek, suchej karmy, kocy, ręczników, żwirku, drapaków dla kotów, środków czystości czy artykułów do pielęgnacji zapraszamy serdecznie. Będziemy wdzięczni za każdą pomoc:) Wszystkich prosimy o zaangażowanie. Uczniom klasy III i IV dziękujemy za przygotowanie plakatów.
Wszelkich informacji udziela pani Agnieszka Śliwowska.

dodała Agnieszka Śliwowska

UWAGA KONKURS

listopad
2014
13

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej serdecznie zaprasza szkoły zawodowe dla młodzieży kształcące w zawodach do udziału w III edycji konkursu "Szkoła dla pracodawców - pracodawcy dla szkoły", którego dwie pierwsze edycje były przeprowadzone pod nazwą "Szkoła dla rynku pracy".
Celem konkursu jest wyłonienie oraz promocja szkół  i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym.
Więcej informacji znajduje się na stronie: new.koweziu.edu.pl.

dodała Katarzyna Łapeta

Wspieranie
języków mniejszości

listopad
2014
13

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji prosi o wspieranie obecności języków mniejszości i języka kaszubskiego w codziennym życiu. Komplet materiałów promujących używanie języków mniejszościowych i języka regionalnego w szkole, miejscu zamieszkania, życiu społecznym i gospodarczym znajduje się na stronie mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl.
Wspierając zachowanie i rozwój tych języków pomagamy zachować bogactwo kulturowe naszego kraju.

dodała Beata Skrzypczyk

Narodowe
Święto Niepodległości

listopad
2014
13

11 listopada 2014 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystościach miejskich: Urodziny niepodległej. O godzinie 17.00 odbył się Apel Poległych oraz koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Pani Dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie złożyli wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

dodała Barbara Gola

Święto Niepodległości
Dzień Patrona

listopad
2014
10

W dniu 7 listopada 2014r. odbyły się uroczystości z okazji Święta Niepodległości i Dnia Patrona naszej szkoły gen. W. Andersa.

Dzień ten rozpoczął się od ślubowania uczniów klasy pierwszej, którzy złożyli uroczystą przysięgę na Sztandar Szkoły. W dalszej części obchodów odbyła się akademia pod hasłem "Ta, co nie zginęła – z piosenką ku wolności", w której wzięli udział uczniowie i słuchacze Zespołu Szkół:
Z klasy 4bc – Joanna Nowak, Agata Nowak, Emilia Szumlas, Andżelika Kowalska, Sebastian Kmiecik, Wojciech Ogłuszka.
Z klasy 3a – Michał Moneta, Patryk Czechowski, Izabela Łaś, Karol Klekot.
Z klasy 2a – Monika Basińska, Kacper Konopka, Bartłomiej Domagała, Kamila Boryś, Damian Żurek, Ewa Wieczorek, Klaudia Miarka.
Z klasy 1a – Oskar Kacela, Sonia Ptasińska, Karolina Michalczyk.
Z klasy 3 AC – Daniel Gawron.
Część artystyczną ubarwili występem tanecznym Kamila Kożelowska i Adrian Karczewicz.

Uroczystości uświetnili swą obecnością zaproszeni goście – kombatanci, Prezes Związku Sybiraków, starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty p. Krystyna Maciocha, reprezentanci posłów na Sejm, Prezes Zarządu Oddziału ZNP p. Grzegorz Sikora.

Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów pod popiersiem gen. W. Andersa.

dodała Anna Hałaczkiewicz

Tydzień Lokalnych
Branż Zawodowych

listopad
2014
10

W dniu 6 listopada 2014 r. nasza szkoła brała udział w Tygodniu Lokalnych Branż Zawodowych. Podczas Targów prezentowaliśmy młodzieży z gimnazjów dwa zawody – technik cyfrowych procesów graficznych i technik architektury krajobrazu. Uczennice klasy 3a: Oliwia Grobelak i Karolina Bigos wykonywały retusz fotografii w programie Photoshop, natomiast uczniowie klasy 4bc: Anna Pidzik, Anna Wołoszyn i Jakub Kaźmierczak, makietę ogrodu z oczkiem wodnym i skalniakiem.
Za organizację stoiska i opiekę nad uczniami odpowiedzialne były panie Joanna Paduch, Ewa Łukomska i Beata Skrzypczyk.

dodała Beata Skrzypczyk

Kurs przygotowawczy
z matematyki

listopad
2014
6

Instytut Matematyki Politechniki Częstochowskiej zaprasza na kurs przygotowawczy z matematyki w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla kandydatów na studia techniczne i matematyczne

Zajęcia odbywać się będą w soboty w godz. 9:00 – 12:00 w sali B1, B2 - al. Armii Krajowej 21. Pierwsze spotkanie odbędzie się 15 listopada 2014 roku. Zajęcia poprowadzą pracownicy Instytutu Matematyki Politechniki Częstochowskiej.
Udział w kursie jest bezpłatny.

Rejestracja na zajęcia do dnia 10.11.2014r. pod adresem www.im.pcz.pl (dodatkowych informacji udziela sekretariat Instytutu Matematyki tel. 34-3250324)

Terminarz i tematyka spotkań dostępne są na stronie internetowej Instytutu Matematyki www.im.pcz.pl oraz na facebook'u.

dodała Beata Skrzypczyk

"Góra grosza"

listopad
2014
3

W dniach od 24 listopada do 5 grudnia 2014 w naszej szkole odbędzie się akcja "Góra Grosza". Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowujących się poza własną rodziną, na dofinansowanie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych oraz zawodowych rodzin zastępczych.
Akcja ma również charakter konkursu - szkoły, które zbiorą najwięcej groszy w całej Polsce oraz województwie zostaną nagrodzone.
Zapraszamy do aktywnego udziału.

dodała Agnieszka Śliwowska - opiekun SU

NASI UCZNIOWIE
LAUREATAMI KONKURSU

październik
2014
30

30 października w Bytomiu odbyła się Gala Finałowa wojewódzkiego konkursu "Jestem w Gazecie!". Udział w tym wydarzeniu, jak i poprzedzających Galę - warsztatach dziennikarskich oraz fotograficznych - wzięli uczniowie naszej szkoły: Konrad Cinkowski (kl. IV bc) oraz Anna Ranos i Patrycja Skupińska (kl. IIIa). Cała trójka otrzymała wyróżnienia: Konrad za etap dziennikarski, natomiast Ania i Patrycja za etap fotograficzny. Jedną z nagród dla laureatów konkursu były wspomniane wcześniej warsztaty tematyczne, podczas których uczestnicy mieli okazję poznać tajniki pracy dziennikarza oraz fotografa.
Fundacja Klub KONTRA ma na celu sprzeciw przeciwko akceptacji i ignorancji problemów związanych z szeroko rozumianymi patologiami społecznymi. Oto pojawia się sytuacja, w której to młodzi ludzie zwracają się do swojego środowiska - przyjaciół, rówieśników, rodziców, organizacji pozarządowych, firm i samorządów - z propozycją profilaktyczną. Osoby, których opinia w oczach starszych niejednokrotnie jest zła, teraz same wychodzą z inicjatywą i chcą przedstawić inną formę zapobiegania zjawiskom patologii. Młodzi KONTRA patologiom to powstrzymanie ciosem ataku przeciwników, jakimi obecnie są alkohol, papierosy, narkotyki, przemoc - szeroko rozumiane patologie społeczne.
Projekt "Jestem w Gazecie!" został dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

dodał Konrad Cinkowski

KONKURS FOTOGRAFICZNY
ŚLADEM PROJEKTÓW UNIJNYCH

październik
2014
29

"Śladem projektów unijnych" to konkurs mający na celu promocję przedsięwzięć, zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Śląskim, a także możliwość zaprezentowania swojej twórczości przez młodych fotografów. W towarzystwie magicznej, jesiennej aury przedstawimy codzienność w artystycznej oprawie, podczas wystawy zorganizowanej na lotnisku w Katowicach. Wraz z nowym rokiem szkolnym zapraszamy młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie, który będzie zrealizowany w 4 etapach:
- rekrutacja,
- warsztaty,
- wycieczki,
- wystawa.

Więcej informacji na stronie: www.nowa-wiedza.eu

dodała Katarzyna Łapeta

II Częstochowski
Dzień Sportu

październik
2014
29

Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie oraz Hala Sportowa Częstochowa Sp z.o.o. zapraszają na II Częstochowski Dzień Sportu, który odbędzie się 9 listopada 2014 roku w Hali Sportowej przy ul. Żużlowej 4.

Organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji skierowanych do uczestników:
- stoiska klubów, stowarzyszeń i innych podmiotów związanych z aktywnością fizyczną
- szkoły sztuk walki, tańca, tenisa stołowego, kluby piłki nożnej, futbolu amerykańskiego,
   siatkówki
- sklepy ze sprzętem sportowym
- psycholog sportu
- turnieje siatkówki, piłki nożnej, koszykówki, tenisa stołowego, papier-nożyce-kamień,
   piłkarzyki

Dokładny harmonogram imprezy znajduje się na stronach:
www.sportowaczestochowa.com.pl i www.mosir.pl.

Start od godziny 9.00. Udział oraz wstęp jest bezpłatny!
Godzina 13.00 to uroczyste otwarcie oraz efektowne pokazy na arenie głównej!

dodała Beata Skrzypczyk

Internetowe
zajęcia edukacyjne

październik
2014
26

23 października klasy 1a i 2a wzięły udział w lekcji na żywo pt: „Opowieść o Żydach polskich”. Lekcja była transmitowana z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, została przygotowana w związku z planowanym na 28 października 2014 roku oficjalnym otwarciem wystawy stałej. Wystawa będzie jedyną na świecie ekspozycją opowiadającą o 1000-letniej historii Żydów polskich. W trakcie lekcji uczniowie odbyli wirtualną wędrówkę po wystawie, na którą zabrali ich Maria Seweryn i Maciej Orłoś. Zwieńczeniem podróży była rozmowa na temat współczesnej społeczności żydowskiej w Polsce.

dodała Dorota Żyła

Jura czaruje…

październik
2014
26

Jurajskie krajobrazy w jesiennych barwach zachwycają na każdym kroku. Złoty Potok serwuje nam wiele atrakcji turystycznych, a stąd malowniczą trasą (czerwony szlak) zawędrujemy do ruin zamku Ostrężnik. Kilka kilometrów spaceru prowadzi nas przez rezerwat przyrody „Dolina Wiercicy”, by potem zachwycić zjawiskami kresowymi w rezerwacie „Ostrężnik”. Ciekawe ostańce na szlaku wabią wspinaczkowiczów i takich jak my – zwykłych turystów. Widoki bajka!!! Diabelskie Mosty – to jedna z ciekawszych rozbudowanych skałek, która na szlaku wypiętrza swój ogrom, kusi i budzi podziw. Ciekawe zjawiska krasowe obejrzymy też w pobliżu ruin wspomnianego zamku. Tu podziwiać możemy jaskinie, spośród których najciekawszą wydaje się być Jaskinia Ostrężnicka. Liczne legendy związane tym terenem dopełniają tajemniczości tego miejsca. I jeszcze jesienne barwy…

dodała Anita Bawor

Środa z IPN

październik
2014
22

15 października grupa uczniów z klas 3a i 4bc uczestniczyła w spotkaniu z cyklu ,,Środa z IPN” w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Biegańskiego. Temat spotkania brzmiał: ,,Częstochowa – ostatnia stolica Polskiego Państwa Podziemnego”. Prelegent – Pan S. Maślikowski w interesujący sposób opowiedział o dziejach naszego miasta w ostatnich czterech miesiącach II wojny światowej. Uczestniczy spotkania dowiedzieli się m.in., iż Częstochowa była wówczas miejscem postoju sztabu Komendy Głównej AK. To tu właśnie przeniesiono sztab po upadku powstania warszawskiego. Ciekawostką jest że jeden z konspiracyjnych lokali mieścił się niedaleko naszej szkoły - przy ul. Jutowej 9. W istniejącym do dziś budynku ostatni dowódca AK – Leopold Okulicki ,,Niedźwiadek” otrzymał nominację generalską. Pan Maślikowski opowiedział też o pomocy, jakiej udzielali częstochowianie mieszkańcom Warszawy wysiedlonym po powstaniu. Zaprezentowano także film, w którym świadkowie historii wspominali swoje wojenne przeżycia.

dodała Dorota Kucharska

XIV Konkurs Ortograficzny
im. Jadwigi Topolskiej

październik
2014
22

Już po raz czternasty uczniowie naszej szkoły rywalizowali o tytuł mistrza ortografii. Tegoroczny konkurs odbył się 16 października. W szranki stanęło piętnaścioro śmiałków. Wszystkim gratuluję odwagi i dziękuję za uczestnictwo.

W XIV Konkursie Ortograficznym im. J. Topolskiej zwyciężyli:
   I miejsce – Karol Klekot z klasy IIIa
   II miejsce – Patryk Sukiennik z klasy Ia
   III miejsce – Kacper Konopka z klasy IIa


Poniżej zamieszczam tekst dyktanda.

Reminiscencje z podróży nad Morze Bałtyckie

Któż z nas nie marzył o egzotycznych podróżach, pełnych wrażeń wakacjach czy choćby o weekendzie w nietypowych, aczkolwiek niebywale atrakcyjnych „okolicznościach przyrody”?
A może warto by zastanowić się nad spędzeniem urlopu na polskim wybrzeżu? Ci, którzy zdecydowali się na takie rozwiązanie podczas tegorocznego lata, na pewno nie żałowali swej decyzji.
Czymże bowiem różnią się polskie plaże od przereklamowanych kurortów południowoeuropejskich? Czy województwo zachodniopomorskie, Mierzeja Helska, Przylądek Rozewie, Mrzeżyno, Dźwirzyno, Chłapowo ustępują w czymkolwiek południowo – wschodniej Hiszpanii, chorwackim wyspom, francuskiej Riwierze lub miejscowościom nad morzem Marmara? Nawet temperatura wody i powietrza nad Bałtykiem była w ciągu ostatnich dwóch lat ponadprzeciętnie wysoka. To wszakże sprzyja plażowaniu i korzystaniu z niezliczonych atrakcji wypoczynku.
Wystarczy wykopać grajdoł, położyć się na ręczniku i już można rozkoszować się widokiem srebrzystozielonych grzbietów fal.
Można by także rozejrzeć się dookoła, a tam aż roi się od niebywale interesujących widoków. Tuż obok nagle wynurza się sczerwieniała ze wstydu roznegliżowana półdziewica, nieopodal niby–osiłek w obcisłych slipach pręży nabrzmiałe muskuły, a arcyprzystojny donżuan wypłynąwszy morza, żongluje żądzami rozwichrzonych nastolatek. Nieco dalej korpulentna herod-baba rządzi całą rodziną i żąda od współmałżonka spełnienia swoich ekstrawygórowanych wymagań kulinarnych. W tym celu ów mężczyzna chyżo poszukuje handlowca, sprzedającego prażone orzeszki i w te pędy wymyka się poza zasięg rażenia tej hetery. Tu i ówdzie słychać histeryczne krzyki dzieci i chichoty podlotków.
Wystarczy jednakże odwrócić głowę, by znów zanurzyć się w błogim półśnie i kontemplować piękno przyrody. Można wówczas zauważyć wyrzucane na brzeg małże, rozhuśtany na falach żaglowiec lub po prostu marzyć o przepięknej biżuterii z bursztynu.
I tak codziennie podczas dwuipółtygodniowego pobytu – od rana do wpół do szóstej, kiedy to trzeba udać się do restauracji „Hoża kuropatwa”, by spożyć sałatkę z rzeżuchy i żurawiny lub (jak kto woli) świeżutki placek drożdżowy.

dodała Dorota Kucharska

Podziękowanie
za udział w targach

październik
2014
21

Na ręce Pani Dyrektor Marzeny Sierawskiej wpłynęły podziękowania za udział w XI Europejskich Targach Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji.
Targi zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach odbyły się w 9 października 2014 r. w Częstochowie.

dodała Beata Skrzypczyk

NASI UCZNIOWIE
NAJLEPSI

październik
2014
17

Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Częstochowy we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie zorganizował konkurs plastyczny pod hasłem „OBLICZA UZALEŻNIEŃ”, na który wpłynęły 204 prace, wykonane przez częstochowską młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Komisja Konkursowa oceniła prace plastyczne oraz wyłoniła laureatów.
W dniu 17 października 2014 r. o godz. 11:00 w Ratuszu Miejskim w Częstochowie, podczas Konferencji Inaugurującej kampanię profilaktyczno-interwencyjną „Dorosły? Udowodnij!” odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i wręczenie nagród. To nasi uczniowie okazali się znów najlepsi. Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
A oto oni:
I miejsce - Karolina Bigos - Zespół Szkół Andersa
II miejsce - Sebastian Kmiecik - Zespół Szkół Andersa
III miejsce - Patryk Langner - Zespół Szkół Andersa
Wyróżnienie - Maciej Pawłowski - Zespół Szkół Andersa

dodała Katarzyna Łapeta

DRZEWO WOLNOŚCI
2014

październik
2014
15

W ramach obchodów 25-lecia Wolności uczniowie i słuchacze ZS im. gen. W. Andersa zasadzili „Drzewo Wolności”.
Wolność to możliwość decydowania o sposobie swojego życia, decydowanie o swoim otoczeniu, to myślenie o przyszłych pokoleniach ale to również myślenie i decydowanie na temat naszego naturalnego środowiska.
Pamiętając o tym, że:
„Nie odziedziczyliśmy Ziemi po naszych przodkach. Pożyczyliśmy ją tylko od naszych dzieci” musimy o nią dbać.
Posadzone „Drzewo Wolności” ma nam uzmysłowić, że posiadanie Wolności jest rzeczą niezwykle odpowiedzialną. Nie tylko mamy się nią cieszyć ale musimy ją utrzymać dla następnych pokoleń.

DRZEWO
- najskuteczniej pochłania dwutlenek węgla – CO2 – który jest przyczyną globalnego
   ocieplenia,
- współkształtuje klimat,
- reguluje wilgotność gleby i powietrza,
- zatrzymuje pyły, oczyszczając powietrze,
- umacnia brzegi rzek,
- przeciwdziała powodziom,
- zachowuje wodę – H2O – na czas suszy,
- wzbogaca różnorodność biologiczną, stwarzając warunki do życia dla zwierząt i innych
   roślin,
- daje cień w słoneczne dni,
- karmi swoimi owocami,
- dzięki niemu otrzymujemy lecznicze substancje,
- jego drewno pozwala nam się ogrzać i usiąść przy domowym stole.

dodała Ewa Łukomska

Dzień
Edukacji Narodowej

październik
2014
14

W dniu 14 października odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej. Samorząd Uczniowski i Samorząd Słuchaczy w imieniu społeczności uczniowskiej podziękował dyrekcji, gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom szkoły za trud włożony w edukację, opiekę i wychowanie.
Klasa IIa Technikum i 3AC Liceum dla dorosłych przygotowały montaż słowno–muzyczny. Po akademii odbyły się okolicznościowe spotkania młodzieży i słuchaczy z wychowawcami klas.

dodała Anna Łazarska

Sesja
historyczna

październik
2014
9

W dniu 7 października uczniowie klasy 4bc: Maciej Pawłowski, Wojciech Ogłuszka i Konrad Cinkowski wraz z wychowawcą Dorotą Żyłą uczestniczyli w Uroczystej Sesji Historycznej z okazji 70 Rocznicy Akcji „Burza” i Wybuchu Powstania Warszawskiego. Sesja zorganizowana została dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w Miejskim Domu Kultury . Uroczystość odbyła się pod patronatem Krzysztofa Matyjaszczyka Prezydenta Miasta Częstochowy.

Uczniowie spotkali się z kombatantami i wysłuchali na żywo relacji z wydarzeń związanych z Powstaniem Warszawskim. Gośćmi, którzy przedstawili swoje wspomnienia byli:
Juliusz Domagalski – prezes okręgu częstochowskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej; Bogdan Jastrzębski – Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata; Kazimierz Wieczorek – żołnierz AK z oddziału kpt. Jerzego Kurpińskiego ”Ponurego”; Jan Kubicki – żołnierz AK; Bogumiła Kulik – łączniczka z Powstania Warszawskiego; Kazimierz Paciepnik – żołnierz AK; Edward Szostak – żołnierz Szarych Szeregów. Była to niezwykła lekcja historii.

dodała Dorota Żyła

Zajęcia terenowe
w kamieniołomie "Lipówka"

październik
2014
8

...żadna książka nie da tego, co ujrzenie osobliwości czy krajobrazu własnymi oczyma...
                                                                                                                           (M. Orłowicz)

2 października 2014 r. uczniowie klasy III A uczestniczyli w zajęciach terenowych z geografii w kamieniołomie „Lipówka” w Rudnikach. Na terenie kamieniołomu, gdzie do 1989 roku pozyskiwano wapień jurajski wykorzystywany przez Cementownię Rudniki, powstała ścieżka dydaktyczna „Lipówka - kopalnia przywrócona naturze”.

2-kilometrowa ścieżka przyrodnicza zaopatrzona jest w 16 tablic edukacyjnych (przy 11 stanowiskach), które przedstawiają najciekawsze fragmenty kamieniołomu, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk oraz obiektów przyrody nieożywionej.

Obszar kamieniołomu cechuje się dużymi walorami widokowymi oraz różnorodnością środowiska przyrodniczego. To miejsce, w którym możemy nie tylko odpoczywać aktywnie na łonie natury, ale przede wszystkim stanowi atrakcyjne narzędzie do edukacji.

Uczniowie w trakcie zajęć terenowych wykonywali wiele zadań praktycznych związanych z realizacją podstawy programowej np. określali cechy fizyko-chemiczne wody, rozpoznawali formy rzeźby i procesy rzeźbotwórcze, szkicowali profil glebowy i geologiczny. Były okazją doskonalenia wielu umiejętności praktycznych, m.in. określania kierunków głównych i pośrednich, wyznaczania azymutu, określania rodzaju chmur, czy też stopnia zachmurzenia nieba. Zajęcia pozwoliły również na doskonalenie umiejętności pracy w małych grupach.

Po zajęciach terenowych takie miejsca jak: Szeptunowa Skała, Krzemionkowa Dolina, Skalne Jezioro – kojarzą się nie tylko z atrakcją edukacyjnej ścieżki, ale głównie z przeszłością geologiczną regionu.

Uczniowie w trakcie takiej nietypowej lekcji mogli zobaczyć w rzeczywistości to, o czym uczyli się na lekcjach.

dodały Dorota Bożek i Katarzyna Ryś

Sprzątanie
świata

październik
2014
6

W dniu 29 września 2014r w Zespole Szkół im. gen. WŁ. Andersa została przeprowadzona akcja ,,Sprzątanie Świata’’. Jego celem jest nieustanne podnoszenie świadomości młodzieży na temat potrzeby troski o środowisko i jego czystość.

W akcji wzięły udział 2 klasy wraz z opiekunami. Wychowawcy przypomnieli młodzieży główne idee przedsięwzięcia, po czym wszyscy, wyposażeni w worki na śmieci oraz jednorazowe rękawiczki, przystąpili do uporządkowania terenów wokół szkoły. Udało się zebrać kilka worków śmieci usuwając m.in. puszki po napojach, papierki, butelki, a także inne odpady.

dodała Monika Duda

Podziękowanie
za udział w programie edukacyjnym

październik
2014
5

Nasza szkoła otrzymała podziękowanie, za udział w roku szkolnym 2013/2014, w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy.
W ramach programu "Kultura bezpieczeństwa" odbywały się zajęcia dotyczące przepisów prawa pracy i higieny pracy.dodała Beata Skrzypczyk

WYSTAWA POŚWIĘCONA
POLSKIEMU PAŃSTWU PODZIEMNEMU

październik
2014
3

W bibliotece szkolnej prezentowana jest wystawa wydawnictw poświęconych tematyce dotyczącej Polskiego Państwa Podziemnego.
Ekspozycja została zorganizowana w związku z 75 rocznicą utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Wszystkie eksponaty są własnością naszej biblioteki. Można tu obejrzeć m. in. książki i broszury przedstawiające struktury organizacyjne Polskiego Państwa Podziemnego, historię armii wałczących w ramach tych struktur, pozycje opisujące postaci wybitnych dowódców i żołnierzy, a także słynne akcje, działalność dyplomatyczną, dzieje kultury polskiej w okresie wojny i okupacji oraz udział ludności cywilnej w walce.
Osobny kącik poświęcono konspiracji w Częstochowie i okolicach.
Wystawę można oglądać do końca października. Zapraszam.

dodała Dorota Kucharska

Puchar
Polski

październik
2014
2

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie oraz Polski Związek Triathlonu zapraszają na Puchar Polski - Cross Duathlon Częstochowa. Zawody odbędą się 12 października 2014 r. w Parku Wypoczynkowym "Lisiniec" (ul. Kordeckiego 99). Start o godzinie 11.00.

dodał Jan Ślęzak

PORTAL
wybierzstudia.nauka.gov.pl

październik
2014
2

30 września Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło portal wybierzstudia.nauka.gov.pl.
Jest on miejsce, w którym można zapoznać się z ofertą studiów oferowanych przez szkoły wyższe.
Portal pomoże znaleźć wymarzone studia – zgodne z zainteresowaniami i uzdolnieniami oraz podpowie, jakie kryteria maturalne trzeba spełnić, by się na nie dostać.

dodała Beata Skrzypczyk

III POWIATOWY KONKURS
FOTOGRAFICZNY

wrzesień
2014
30

Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie ma zaszczyt zaprosić uczniów szkół gimnazjalnych powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego do udziału w III Powiatowym Konkursie Fotograficznym "BARWY JESIENI".

Celem konkursu jest popularyzacja fotografii amatorskiej oraz zachęcenie młodzieży do poznawania otaczającego ją świata.

Zadaniem uczestników będzie przesłanie fotografii o formacie nie mniejszym niż 15x20 cm, związanej z tematem konkursu. Jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 fotografie.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 1 grudnia 2014 r.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz karta zgłoszenia znajdują się w regulaminie.


REGULAMIN KONKURSU

dodała Beata Skrzypczyk

Europejski
Dzień Języków

wrzesień
2014
30

Dzień 26 września ustanowiony został w roku 2001 przez Radę Europy Europejskim Dniem Języków.
W tym roku po raz kolejny obchodzimy w naszej szkole to święto.
W ramach obchodów do naszych uczniów i słuchaczy kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej. Pragniemy przekonać wszystkich, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu.
Obchody Europejskiego Dnia Języków mają uświadomić uczniom, że języki obce to nie tylko przedmiot w szkole, ale przede wszystkim narzędzie do odkrywania wielu ciekawych miejsc i kultur oraz doznania niezwykłych wrażeń.
Ważnym jest nauczenie uczniów tolerancji dla odmienności innych kultur, co może zostać osiągnięte tylko poprzez zapoznanie ich z „obcymi” zwyczajami.
Z okazji Europejskiego Dnia Języków w Zespole Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie uczniowie klasy pierwszej wzięli udział w Konkursie Wiedzy o Językach i Krajach Europy.
Uczniowie zgodnie z tradycją tego dnia rozwiązywali quiz dotyczący zagadnień związanych z kulturą, historią, geografią, a przede wszystkim językami krajów Europejskich.

Wyniki Konkursu Wiedzy o Językach i Krajach Europy:
I miejsce: Patryk Leks
II miejsce: Dominik Płaneta i Patryk Sukiennik
III miejsce: Patrycja Góra i Mateusz Kluczny

Zwycięzcom gratulujemy!

dodała Anita Tuszyńska-Gajowczyk

Udział w obchodach
Dnia Polskiego Państwa Podziemnego

wrzesień
2014
28

27 września 2014 r. uczniowie klasy IIa: Monika Basińska, Klaudia Miarka i Damian Żurek pod opieką p. Beaty Skrzypczyk uczestniczyli w obchodach Dnia Polskiego Państwa Podziemnego oraz 75. rocznicy powstania Szarych Szeregów.

Uroczystość rozpoczęła się na Placu Biegańskiego pokazem musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Następnie poczty sztandarowe przemaszerowały na Plac Pamięci Narodowej, gdzie odbyła się uroczystość według ceremoniału harcerskiego.

dodała Beata Skrzypczyk

FILM
MIASTO 44

wrzesień
2014
26

25 września 2014 roku klasa 4bc ,wraz z opiekunami mgr Dorotą Żyłą i mgr Agnieszką Śliwowską, wzięli udział w seansie filmowym „Miasto 44” Jana Komasy.
„Miasto 44” – pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego – to zrealizowana z rozmachem uniwersalna opowieść o młodości, miłości, odwadze i poświęceniu, rozgrywająca się w czasie Powstania Warszawskiego. Warto wspomnieć że jest to projekt filmowy o niespotykanym w Polsce rozmachu scenicznym, kostiumowym i wizualnym – zdjęcia do filmu trwały 80 dni, przez plan przewinęło się ponad 3000 statystów, uszyto kilka tysięcy kostiumów, do zainscenizowania miasta użyto 5000 ton gruzu.
Zachęcam wszystkich do obejrzenia tego filmu, gdyż w przystępny sposób ujmuje historię walk powstańczych a dostarczając wielu emocji i wrażeń skłania do refleksji nad przeszłością i wspomnienia Bohaterów tamtych dni.

dodała Dorota Żyła

SPACEREM
PO DNIE JURAJSKIEGO MORZA

wrzesień
2014
24

18 września słuchacze szkoły policealnej wybrali się na wycieczkę w okolice jurajskiego Olsztyna. Celem wyprawy był Kamieniołom Kielniki i prowadząca do niego urokliwa ścieżka edukacyjna. Trasa ta o długości ponad 5 km biegnie po obszarze, gdzie przed milionami lat szumiało ciepłe, płytkie morze. Świadectwem tego są skamieniałe szczątki gąbek i amonitów - odciśnięte w skałach wapiennych . Malownicza trasa ukazuje coraz to nowe formy skalne, urzeka pięknymi widokami, by ostatecznie doprowadzić nas do kamieniołomu. Kielniki odsłaniają przed nami wnętrze wapiennego wzgórza, co pozwala przyjrzeć się dokładnie budowie geologicznej terenu. Niewątpliwą atrakcję tego miejsca stanowią dwie jaskinie będące przykładem krasu podziemnego. Jaskinia Magazyn nie wymaga specjalistycznych umiejętności czy sprzętu, schodzi się do niej po kilku uformowanych stopniach i już można z bliska obserwować szatę naciekową wnętrza. Wszystko tak blisko i tak urokliwie.

dodała Anita Bawor

Program edukacyjny
Klikam i wiem

wrzesień
2014
24

Na stronach Urzędu Statystycznego w Katowicach została uruchomiona kolejna edycja programu edukacyjnego „Klikam i wiem” - http://katowice.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/materialy-edukacyjne/gry-zabawy/.

Celem projektu jest kształtowanie umiejętności korzystania z zasobów danych statystycznych dostępnych na stronach internetowych statystyki publicznej. Dzięki temu przedsięwzięciu młodzież ma okazję poznać działalność statystyki publicznej, wydawnictwa statystyczne i jednocześnie poszerzyć wiedzę o naszym regionie, Polsce i Unii Europejskiej.

dodała Beata Skrzypczyk

Konkurs
na logo

wrzesień
2014
24

Zachęcam uczniów do wzięcia udziału w konkursie "Młodzi odpowiedzialni" organizowanym przez Wydział Edukacji i Oświaty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, we współpracy z RODN „WOM” w Bielsku-Białej, Częstochowie, Katowicach i Rybniku.

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie logo społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wymogi techniczne dotyczące logo zamieszczone są w regulaminie na stronie www.metis.pl/content/view/1988.
Termin nadsyłania prac upływa 1 grudnia 2014 r.

dodała Beata Skrzypczyk

Konkurs
plastyczny "Tęcza"

wrzesień
2014
24

Zachęcam uczniów do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza”, organizowanym przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Hasłem tegorocznej edycji konkursu jest „ŚWIAT WOKÓŁ NAS”.
Celem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na temat „Świat wokół nas” w jednej z poniższych form:
- rysunek (format A4 lub A3) dowolną techniką,
- praca malarska (format A4 lub A3) dowolną techniką,
- zestaw fotografii (3 – 5 zdjęć) dowolnego formatu.
Zgłoszenia do konkursu przyjmuję do 15.10.2014 roku, prace należy dostarczyć do 15.11.2014 roku.

dodała Dorota Żyła

Konkurs
historyczny

wrzesień
2014
24

Zachęcam uczniów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg”. W tym roku szkolnym uczestnicy mogą wziąć udział w:
- teście konkursowym składającym się z pytań z zakresu najważniejszych, przełomowych wydarzeń w historii Polski i świata oraz zwięzłej części opisowej dotyczącej zagadnień Regionu.
- konkursie prac indywidualnych w formie pisemnej lub albumowej na temat „Zabytkowe budowle w Twoim regionie”.
Chęć uczestnictwa w wybranej przez siebie formie konkursu proszę zgłosić do 10.10.2014 roku.

dodała Dorota Żyła

ODCZYTY HISTORYCZNE
WIELKA WOJNA W CZĘSTOCHOWIE

wrzesień
2014
24

Z okazji przypadającej w tym roku okrągłej setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej, zwanej w przeszłości Wielką Wojną, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie zaprasza na dwa odczyty, które zostaną wygłoszone w ramach Wolnej Wszechnicy Historycznej. Dr hab. Maciej Trąbski przedstawi temat: Wybuch Wielkiej Wojny na łamach „Gońca Częstochowskiego”, a mgr Adam Norbert Jaruga – Częstochowska Ochotnicza Straż Ogniowa w czasie Wielkiej Wojny. Różne aspekty działalności w latach 1914–1918.
Spotkanie odbędzie się 24 września b.r., w sali 26 Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD (al. Armii Krajowej 36a), o godz. 17.00.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Wstęp wolny

dodała Dorota Żyła

Udział w obchodach
Dnia Sybiraka

wrzesień
2014
22

Sejm RP na wniosek Zarządu Głównego Sybiraków ustanowił dzień 17 września Dniem Sybiraka.
18 września 2014 r. uczniowie klasy IIa wraz a opiekunami mgr Katarzyną Ryś i mgr Joanną Paduch uczestniczyli w uroczystościach miejskich na Jasnej Górze.
O godzinie 11.00 wzięli udział we mszy świętej w intencji zesłanych na Sybir oraz upamiętniającej 75 rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Następnie po mszy w kaplicy poczty sztandarowe przeszły pod pomnik Golgoty Wschodu gdzie delegacje, w tym delegacja naszej szkoły, złożyły wiązanki kwiatów.

dodały Katarzyna Ryś i Joanna Paduch

Zajęcia terenowe
w kamieniołomie "Lipówka"

wrzesień
2014
17

15 września 2014 r. słuchacze klasy III AC uczestniczyli w zajęciach terenowych z geografii w kamieniołomie „Lipówka” w Rudnikach. Na terenie kamieniołomu, gdzie do 1989 roku pozyskiwano wapień jurajski wykorzystywany przez Cementownię Rudniki, powstała ścieżka dydaktyczna „Lipówka - kopalnia przywrócona naturze”.

2-kilometrowa ścieżka przyrodnicza zaopatrzona jest w 16 tablic edukacyjnych (przy 11 stanowiskach), które przedstawiają najciekawsze fragmenty kamieniołomu, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk oraz obiektów przyrody nieożywionej.

Obszar kamieniołomu cechuje się dużymi walorami widokowymi oraz różnorodnością środowiska przyrodniczego. To miejsce, w którym możemy nie tylko odpoczywać aktywnie na łonie natury, ale przede wszystkim stanowi atrakcyjne narzędzie do edukacji.

Słuchacze w trakcie zajęć terenowych wykonywali wiele zadań praktycznych związanych z realizacją podstawy programowej np. określali cechy fizyko-chemiczne wody, rozpoznawali formy rzeźby i procesy rzeźbotwórcze, szkicowali profil glebowy i geologiczny. Zajęcia były okazją doskonalenia wielu umiejętności praktycznych, m.in. określania kierunków głównych i pośrednich, wyznaczania azymutu, określania rodzaju chmur, czy też stopnia zachmurzenia nieba. Zajęcia pozwoliły również na doskonalenie umiejętności pracy w małych grupach.

Po zajęciach terenowych takie miejsca jak: Szeptunowa Skała, Krzemionkowa Dolina, Skalne Jezioro – kojarzą się nie tylko z atrakcją edukacyjnej ścieżki, ale głównie z przeszłością geologiczną regionu.

dodała Dorota Bożek

Konkurs
fotograficzny

wrzesień
2014
17

Zachęcam uczniów interesujących się fotografią do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Radość życia" organizowanym przez Fundację Prospołeczną „PODUCHA" z Łodzi oraz Towarzystwo Przyjaciół śp. ks. Jarosława Burskiego.

Celem konkursu jest uchwycenie obiektywem aparatu "radości z życia" i uśmiechu dnia codziennego jako czegoś niematerialnego, którego jednak wszyscy doświadczamy.
Prace należy dostarczyć na adres e-mail konkurs@pasjazycia.com do 30 września 2014 r.

Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są na stronie www.pasjazycia.com.

dodała Beata Skrzypczyk

Projekt
Akademia Młodego Zawodowca

wrzesień
2014
11

Ogłaszamy nabór uczestników do udziału w zajęciach dydaktycznych w ramach projektu „Akademia Młodego Zawodowca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie nie może uczestniczyć młodzież, która bierze udział w projekcie „Mam zawód – mam pracę w regionie”

Bliższych informacji udziela koordynator szkolny: Anita Dudek - pokój 112.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin rekrutacji
Załącznik nr 1 - katalog kryteriów AMZ
Załącznik nr 2 - formularz zgłoszeniowy do projektu
Załącznik nr 3 - oświadczenie uczestnika
Załącznik nr 4 - rekomendacja wychowawcy
Załącznik nr 5 - ankieta rekrutacyjna
Załącznik nr 6 - oświadczenie o średniej ocenie
Załącznik nr 8 - opinia nauczyciele języka obcego
Załącznik nr 9 - deklaracja uczestnictwa w projekcie

dodała Anita Dudek

Podziękowanie
za udział w konkursie

wrzesień
2014
3

Obecna klasa 2a i jej wychowawca Barbara Gola, otrzymała podziękowanie i nagrodę książkową za udział w konkursie fotograficznym "Wojsko? Lubię to!".


Gratulujemy!

dodała Beata Skrzypczyk

Rozpoczęcie
roku szkolnego

sierpień
2014
27

W dniu 1 września 2014 r. odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego:
- o godzinie 10.00 szkoły dla młodzieży
- o godzinie 15.30 szkoły dla dorosłych

dodała Beata Skrzypczyk

Narodowe
czytanie

sierpień
2014
27

Na początku września odbędzie się trzecia edycja ogólnopolskiej akcji publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich Narodowe Czytanie, zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego.
Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji mgr Anna Kij poinformowała, iż tegoroczna edycja zaplanowana została na pierwszą sobotę września, czyli 6 września 2014 r. Ze względu na fakt, że jest to dzień wolny od zajęć szkolnych Narodowe Czytanie może odbyć się 5 września 2014 r. (piątek), tak aby włączyć do akcji możliwie największą liczbę słuchaczy.

dodała Beata Skrzypczyk

Zebranie z rodzicami
uczniów klasy pierwszej

lipiec
2014
4

W dniu 10.07.2014 r. o godz. 16.30 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klasy pierwszej.

dodała Beata Skrzypczyk

III miejsce
w konkursie

lipiec
2014
4

Uczennica klasy 2a Kinga Kowalczyk zajęła III miejsce w konkursie na dokumentację happeningu ulicznego zorganizowanego w ramach "Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych".
GRATULUJEMY!

dodały Beata Skrzypczyk i Katarzyna Ryś

Podziękowanie
za pomoc i życzliwość

czerwiec
2014
28

Pani Dyrektor Marzena Sierawska otrzymała podziękowanie za bezinteresowna pomoc i życzliwość od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Częstochowie.dodała Beata Skrzypczyk

68 rocznica
powrotu Polaków ze zsyłki na Sybir

czerwiec
2014
23

Młodzież naszej szkoły, pod opieką Pani Dyrektor Marzeny Sierawskiej oraz Pani Barbary Goli, uczestniczyła w dniu 15.06.2014r. w uroczystościach upamiętniających 68 rocznicę powrotu Polaków ze zsyłki na Sybir, które odbyły się na Skwerze Sybiraków oraz w Kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Częstochowie. We współpracy z Zarządem Oddziału Związku Sybiraków w Częstochowie, reprezentowany przez Panią Leną Kurzak, uczniowie klasy mundurowej, uświetniając uroczystość, przygotowali wiersz, którego autorem jest Marian Jonkajtys, wywieziony wraz z rodziną do kołchozu w Północnym Kazachstanie, w okolice Pietropawłowska i Kokczetawu. Osobiste wspomnienia, przeżycia z czasów zesłania przyczyniły się do napisania recytowanego wiersza - "Polskie dziecko". Rangę uroczystości podkreślała obecność Prezydenta Pana Krzysztofa Matyjaszczyka i zaproszonych gości, m.in. posła Szymona Giżyńskiego, posła elekt Jerzego Sądeli, delegacje związków kombatanckich, przedstawicieli władz miasta, Rady Miasta, pocztów sztandarowych. Senator Grzegorz Lipowski, wiceprezes częstochowskiego oddziału Związku Sybiraków, wręczył Srebrne Odznaki oraz Odznaki Honorowe osobom zasłużonym dla Związku.

dodała p. dyr. Marzena Sierawska

Bezpieczne wakacje

czerwiec
2014
20

Informacje dotyczące Akcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie "Bezpieczne wakacje", "Brązowo, ale czy zdrowo?", "Dopalacze-wypalacze, środki zastępcze".

  
  

dodała Beata Skrzypczyk

Rododendrony
pałace i ścieżka dydaktyczna

czerwiec
2014
18

Kolejna wyprawa poprowadziła słuchaczy agroturystyki w okolice Lublińca. Początek czerwca to dobry czas, by zobaczyć przepięknie kwitnące rododendrony. Prologiem naszej wycieczki były Kochanowice i tu klasycystyczny pałac z XIX wieku. Niestety budynek można zobaczyć tylko z zewnątrz. Teraz ruszyliśmy w kierunku Ścieżki przyrodniczo- dydaktycznej „NA BRZOZĘ”, która zlokalizowana jest w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą. Mijając kolejne atrakcje przyrodnicze dotarliśmy do Stawów Brzoza, które to cenne są nie tylko pod względem krajobrazowym, ale również pod względem historycznym. Teren ten upodobał sobie hrabia Ludwik von Ballestrem, z którego inicjatywy wybudowano tu stawy hodowlane, zameczek myśliwski i drewniany kościółek. Dalsza trasa pieszej wyprawy prowadziła nas śladami hrabiego. Pobliskie stanowisko pomnikowe różanecznika fioletowego to również zasługa dawnego właściciela tych terenów. Rododendrony oglądać można z wysokiej ambonki. Na finał dotarliśmy do rezydencji hrabiego w Kochcicach. Piękny neobarokowy pałac zlokalizowany w urokliwym parku jest obecnie siedzibą Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji.

dodała Anita Bawor

Zaproszenie
na wystawę

czerwiec
2014
13

W hollu na parterze naszej szkoły od pewnego czasu znajduje się wystawa dokumentująca działalność Kościoła katolickiego w Polsce oraz jego relacje z władzami PRL-u w latach 1944-1953.
Ekspozycja jest kolejnym już efektem współpracy Zespołu Szkół im. gen. W. Andersa z Instytutem Pamięci Narodowej i Stowarzyszeniem Solidarność Walcząca. To już piąta tego typu wystawa w naszej szkole.
Na trzydziestu planszach zawarto informacje i fotografie, ukazujące między innymi prześladowania i inwigilację duchownych oraz osób związanych z Kościołem, historię pokazowych procesów i skazywania za „przestępstwa polityczne” i „współpracę z wywiadem imperialistycznym”. Osobne miejsce poświęcono działalności kardynałów: Sapiehy, Hlonda i Wyszyńskiego oraz śledztwu i procesowi w tzw. „sprawie kurii krakowskiej”.
Do zwiedzania wystawy zapraszamy nie tylko uczniów i słuchaczy naszej placówki, ale również wszystkich mieszkańców dzielnicy oraz okoliczne szkoły i instytucje.
Ekspozycję można oglądać od poniedziałku do piątku od 8.00 do 19.00.

To naprawdę warto zobaczyć!

dodała Dorota Kucharska

Wyróżnienie
w Konkursie Powiatowym

czerwiec
2014
11

Uczeń klasy 2a Oskar Możejko otrzymał wyróżnienie w III Powiatowym Konkursie Fotograficznym "Uzależnieniom - STOP".

Celem Konkursu zorganizowanego przez Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie, była edukacja młodzieży w zakresie skutków zdrowotnych wynikających z używania środków uzależniających (tytoń, narkotyki, dopalacze, alkohol).

dodały Katarzyna Ryś, Beata Skrzypczyk

Wyniki Konkursu
Informatyczno-Historycznego

czerwiec
2014
11

Rozstrzygnięty został VII Powiatowy Konkurs Informatyczno-Historyczny „Jesteśmy małą Polską, tworzymy Polskę wędrowną” – losy 2 Korpusu Polskiego oraz jego dowódcy gen. Władysława Andersa.

Jury w składzie Katarzyna Łapeta, Renata Bartosik, Beata Skrzypczyk postanowiło przyznać następujące miejsca:
I miejsce
       Laura Politańska z Gimnazjum nr 1 w Częstochowie
II miejsce
       Katarzyna Olesiak z Gimnazjum w Mstowie
       Stanisław Dudek z Gimnazjum nr 13 w Częstochowie
III miejsce
       Jakub Fabiszewski z Gimnazjum nr 13 w Częstochowie
Gratulujemy !!!

Zapraszamy laureatów wraz z opiekunami na wręczenie nagród, które odbędzie się 13 czerwca 2013 r. o godzinie 11.00 w Domu Poezji - Muzeum Haliny Poświatowskiej w Częstochowie, ul. Jasnogórska 23.

dodali organizatorzy

Wyniki Konkursu
interpretacji wierszy

czerwiec
2014
10

Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Zespole Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie
ogłasza wyniki
VIII edycji Powiatowego Konkursu Interpretacji Wierszy
Haliny Poświatowskiej „Ogród poezji”
objętego Honorowym Patronatem
Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach
oraz Patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy,
zorganizowanego we współpracy z Akademią Jana Długosza.


Prace konkursowe oceniało jury w składzie:
przewodnicząca:
dr hab. prof. AJD Elżbieta Hurnik, literaturoznawca,
członkowie:
Zbigniew Myga – brat poetki, Kustosz „Domu Poezji” – Muzeum Haliny Poświatowskiej,
Dorota Jastrzębska – polonistka,
Anita Bawor – polonistka,

Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce:
Aleksandra Cupriak, Gimnazjum nr 5 w Częstochowie
Jagoda Januszko, Gimnazjum w Konopiskach,
II miejsce:
Piotr Kołodziejczyk, Gimnazjum nr 12 w Częstochowie
III miejsce:
Andżelika Nabiałek, Zespół Szkół w Zrębicach
Julia Kuraś, Gimnazjum nr 1 w Rędzinach
Wyróżnienia:
Wiktoria Boral, Gimnazjum w Piasku
Malwina Tkacz, IX LO w Częstochowie
Gratulujemy!!!

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 13 czerwca 2013 roku o godzinie 11.00 w Domu Poezji - Muzeum Haliny Poświatowskiej w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 23.

Serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów wraz z opiekunami.

dodali organizatorzy

Konkurs
Puchar recyklingu

czerwiec
2014
6

Konkurs o Puchar Recyklingu to jedyne w Polsce przedsięwzięcie kompleksowo oceniające selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne. Jest to przedsięwzięcie ogólnopolskie, organizowane przez redakcję "Przeglądu Komunalnego".
Swój udział w Konkursie mogą zgłaszać gminy, przedsiębiorstwa, sortownie, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe czy centra edukacji ekologicznej - wystarczy zajmować się selektywną zbiórką odpadów lub prowadzić działania z zakresu edukacji ekologicznej. Do wyboru jest aż 9 kategorii konkursowych - można zgłosić się w każdej z nich!
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 9 czerwca 2014 r.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w regulaminie konkursu i na stronie internetowej www.pucharrecyklingu.pl.

dodała Beata Skrzypczyk

Głosowanie internetowe
w konkursie na plakat

czerwiec
2014
3

Zachęcamy do oddawania głosów na plakaty wykonane przez naszych uczniów na konkurs "Lekcja wolności – przemiany społeczne na przestrzeni 25 lat" (pierwsze wolne wybory, wstąpienie Polski do UE).
Najlepsze prace zamieszczone są w galerii oraz na profilu szkolnym na facebooku, gdzie można oddawać głosy.

dodały nauczycielki informatyki

Kino offowe
na FyrtkaOFF

czerwiec
2014
2

W ramach specjalnego cyklu MultimediaOFF częstochowianie będą mogli wziąć udział w dniach 17-19 czerwca w otwartych warsztatach filmowych.
Tematem przewodnim warsztatów będzie film dokumentalny. Uczestnicy nauczą się posługiwać kamerą, dźwiękiem i światłem, a na koniec wspólnie zmontują film. W ramach zajęć zostanie również zrealizowana sesja fotograficzna. Dodatkową atrakcją będzie kurs charakteryzacji i makijażu filmowego i fotograficznego.

Warsztaty poprowadzą: Piotr Żukowski – reżyser, realizator filmowy i telewizyjny, dokumentalista, absolwent PWSFTviT w Łodzi, wykładowca w Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz Izabela Maciuszek - dyplomowana kosmetolog, właścicielka Autorskiej Szkoły Wizażu i Pielęgnacji Urody.

Warsztaty filmowe odbędą się w dniach 17-19 czerwca w godz. 10.00-16.00 w Regionalnym Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie (Konduktorownia) ul. Piłsudskiego 34/36.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: multimediaoff@gmail.com - maksymalna liczba uczestników to 20 osób.

dodała Beata Skrzypczyk

Pieszo
na Zieloną Górę

maj
2014
26

Tym razem słuchacze agroturystyki wybrali na kierunek swojej wyprawy Rezerwat Przyrody "Zielona Góra". Ten urokliwy zakątek zlokalizowany jest zaledwie kilka kilometrów od granic miasta Częstochowy, a prowadzi tam czerwony pieszy szlak turystyczny, natomiast wokół rezerwatu rowerem możemy pojechać czerwonym szlakiem dla cyklistów.
My wybraliśmy szlak pieszy, który poprowadził nas po malowniczym, zalesionym terenie, wśród ostańców wapiennych o ciekawych i efektownych kształtach. Ostatecznie dotarliśmy na szczyt , skąd roztacza się piękny widok na jurajskie krajobrazy. Niewątpliwą atrakcją tego miejsca są dwie jaskinie zlokalizowane pod szczytem Zielonej Góry, z których większa osiąga długość 60 m.
Trasa naszej wyprawy poprowadziła dalej do miejscowości Kusięta, a tu kolejny punkt programu - jeziorko krasowe - największy naturalny zbiornik na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
Niestety brakło nam czasu na odwiedzenie pobliskich Gór Towarnych. Tę atrakcję pozostawiamy sobie na następny raz :-)

dodała Anita Bawor

70-rocznica bitwy
o Monte Cassino - 18 maja 2014 r.

maj
2014
24

Uczniowie Klaudia Miarka oraz Adrian Karczewicz, pod opieką p. Marzeny Sierawskiej uczestniczyli w uroczystościach na Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino. Nasz sztandar - szkolny symbol najwyższych wartości, w tym wierności tradycji oraz honoru, godnie powiewał w trakcie pięknej uroczystości, oddając honor tym co polegli.

Z kart historii:
Dla Polaków Monte Cassino to bitwa symbol, chwała polskiej wojskowości - jedna z najważniejszych w historii Polskich Sił Zbrojnych. Symbol heroizmu 2. Korpusu dowodzonego przez gen. W. Andersa, gdyż żołnierzom przyszło walczyć z niemieckimi elitarnymi jednostkami spadochronowymi i piechoty górskiej na trudnej linii Gustawa.

11 maja 1944 roku polskim żołnierzom odczytano rozkaz gen. W. Andersa:
Kochani moi Bracia i Dzieci. Nadeszła chwila bitwy. Długo czekaliśmy na tę chwilę odwetu i zemsty nad odwiecznym naszym wrogiem. Obok nas walczyć będą dywizje brytyjskie, amerykańskie, kanadyjskie, nowozelandzkie, walczyć będą Francuzi, Włosi oraz dywizje hinduskie. Zadanie które nam przypadło, rozsławi na cały świat imię żołnierza polskiego. W chwilach tych będą z nami myśli i serca całego Narodu, podtrzymywać nas będą duchy poległych naszych towarzyszy broni. Niech lew mieszka w Waszym sercu. Żołnierze – za bandycką napaść Niemców na Polskę, za rozbiór Polski wraz z bolszewikami, za tysiące zrujnowanych miast i wsi, za morderstwa i katowanie setek tysięcy naszych sióstr i braci, za miliony wywiezionych Polaków jako niewolników do Niemiec, za niedole i nieszczęście kraju, za nasze cierpienia i tułaczkę- w wiarą w sprawiedliwość Opatrzności Boskiej idziemy naprzód ze świętym hasłem w sercach naszych "Bóg, Honor, Ojczyzna".

Do przełamania kluczowego elementu niemieckiej pozycji obronnej doszło podczas czwartej bitwy, wcześniej wzgórze próbowały zdobyć w kolejnych natarciach armie Amerykanów, Brytyjczyków, Nowozelandczyków i Hindusów – i poniosły dotkliwą klęskę. Dla Polaków bitwa o Monte Cassino miała znaczenie militarne, polityczne i propagandowe, znana była im decyzja podjęta na konferencji w Teheranie. Uważali , że tylko walcząc i wyróżniając się na froncie, mogą zapewnić dalsze istnienie wolnej Polski. Ostatecznie z klasztoru niemiecka 1. Dywizja Pancerno-Spadochronowa wycofała się w nocy z 17 na 18 maja 1944 roku. Droga na Rzym została otwarta.

dodała p. dyr. Marzena Sierawska

III Wojewódzki
Turniej Musztry

maj
2014
22

W dniu 21 maja 2014r. 13-osobowa drużyna z klasy 1a w składzie: Monika Basińska, Bartłomiej Domagała, Bartosz Fikier, Angelika Golcz, Klaudia Miarka, Karolina Polańska, Tomasz Przedpełski, Michał Samborski, Kamil Sieradzki, Ewa Wieczorek, Kordian Zyber, Damian Żurek – pod dowództwem Kacpra Konopki i opieką Anity Dudek - uczestniczyła w III Wojewódzkim Turnieju Musztry dla klas mundurowych pod honorowym patronatem Starosty Będzińskiego pana Krzysztofa Malczewskiego oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach, Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie, Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach oraz Szkoły Policji w Katowicach. W konkursie uczestniczyliśmy po raz pierwszy i jako jedyna szkoła z Częstochowy, pozostałe drużyny przyjechały m.in. z Katowic, Sosnowca, Lublińca, Wojkowic, Będzina, Czeladzi, Rudy Śląskiej.

dodała Anita Dudek

Częstochowski Przegląd
Gazet Szkolnych

maj
2014
22

Już po raz szesnasty odbył się Częstochowski Przegląd Gazet Szkolnych. Pismo Zespołu Szkół im. gen. W. Andersa zajęło w nim III miejsce w kategorii: gazety szkół ponadgimnazjalnych. Redakcję gazety stanowią uczniowie klasy IIIbc, a opiekę sprawują p. D. Kucharska i p. K. Łapeta.
Spotkanie przedstawicieli uczniowskich redakcji wraz z opiekunami miało miejsce 29 kwietnia. Naszą szkołę reprezentowali: p. D. Kucharska i Maciej Pawłowski. Warto wspomnieć, że konkurs został zorganizowany przez Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta, Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia, Częstochowskim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole, Wydziałem Filologii Polskiej Akademii im. J. Długosza, Biblioteką Pedagogiczną RODN „WOM”, Telewizją „Orion” i miesięcznikiem „Jasne, że Częstochowa”. Przedstawiciele tych instytucji zasiadali też w jury konkursu. Honorowym patronatem przedsięwzięcie objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyaszczyk.
Uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć przygotowane przez uczniów „jedynki” przedstawienie na podstawie tekstów z Teatrzyku „Zielona Gęś” K. I. Gałczyńskiego. Po przemówieniach organizatorów i wręczeniu nagród oraz wyróżnień głos zabrał (jako jedyny odważny uczeń) Maciek Pawłowski, który pogratulował wszystkim konkurentom i pochwalił bardzo wysoki poziom konkursu. Na koniec zebrani obejrzeli film i wystawę „Jan Karski – człowiek wolności”.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym zajmiemy jeszcze wyższą lokatę. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarstwem uczniów i słuchaczy do współpracy. Prosimy o pomysły, tematy, opinie o gazecie, propozycje grafiki.

dodała Dorota Kucharska

Wielki
Piknik Legionowy

maj
2014
20

W dniach 17, 18 maja 2014r. przedstawiciele klasy 1a pod opieką pani Anity Dudek uczestniczyli w Wielkim Pikniku Legionowym, który odbył się w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie. Atrakcją Pikniku była próba bicia rekordu Polski we wspólnym śpiewaniu Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defilada uczestników. Podczas Pikniku i zarazem Dnia Otwartego AON mogliśmy obejrzeć pokazy: sprzętu wojskowego, grup rekonstrukcyjnych, sztuk walk. Młodzież również mogła zapoznać się z ofertą kierunków kształcenia oraz spotkania ze studentami AON. Uczestniczyliśmy również w spotkaniu z oficerami Armii Białoruskiej, którzy przybliżyli nam historię swojego kraju oraz pokazali film ukazujący piękno białoruskiej przyrody. Po całodniowym zwiedzaniu mogliśmy obejrzeć spektakl teatralny „Działka”.

Po ciekawym dniu mogliśmy odpocząć na Dniach Rembertowa słuchając koncertu Sylwii Grzeszczak i obejrzeć pokaz laserów połączony z muzyką skrzypiec.

A potem w warunkach polowych spędziliśmy noc…

dodała Anita Dudek

79. rocznica śmierci
marszałka Józefa Piłsudskiego

maj
2014
20

12 maja 2014r. podczas uroczystości miejskich zorganizowanych w 79. rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego poczet sztandarowy pod opieką pani Anity Dudek reprezentował naszą szkołę. Gościem honorowym obchodów był profesor Tomasz Nałęcz - doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego do spraw historii i dziedzictwa narodowego, który odczytał list skierowany do Częstochowian. W uroczystości uczestniczyły również władze miasta Częstochowy - między innymi wiceprezydent pan dr Ryszard Stefaniak oraz przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski.

dodała Anita Dudek

Sukces
naszych uczniów

maj
2014
19

15 maja w Klubie Politechnik już po raz 13 odbył się finał kampanii Pola Nadziei. W uroczystości wzięli udział członkowie Zarządu Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej na czele z Anną Kaptacz prezesem Stowarzyszenia oraz przedstawiciele władz z przewodniczącym Rady Miasta Częstochowy Zdzisławem Wolskim i zastępcą prezydenta miasta Częstochowy Jarosławem Marszałkiem. W ramach 13 edycji społecznej kampanii Pola Nadziei organizowanej przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej we współpracy i przy współfinansowaniu ze środków Urzędu Miasta Częstochowy zorganizowany został konkurs plastyczny i literacki dla dzieci i młodzieży. Do konkursu zgłoszonych zostało łącznie 150 prac plastycznych, z których zgodnie z regulaminem zostało zakwalifikowanych 130 prac.
Uczniowie naszej szkoły zajęli trzy pierwsze miejsca.

Kategoria wiekowa SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
I miejsceIzabela Łaś – Zespół Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie
II miejsce Anna Ranos – Zespół Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie
III miejsceOliwia Grobelak – Zespół Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie

                        

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

dodała Katarzyna Łapeta

Zaproszenia
na uroczystości

maj
2014
19

Pani Dyrektor Marzena Sierawska otrzymała zaproszenia od Okręgu Częstochowa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej na obchody 70. rocznicy utworzenia oddziałów partyzanckich Armii Krajowej w ramach Akcji "Burza" oraz od Wicemarszałka Województwa Śląskiego na konferencję realizowaną w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie".

                      

dodała Beata Skrzypczyk

Podziękowania
za udział w uroczystościach

maj
2014
15

Otrzymaliśmy podziękowania od Wydziału Kultury, Promocji i Sportu w Urzędzie Miasta Częstochowy, za udział w obchodach 69. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej.dodała Beata Skrzypczyk


strona: 1 | 2 | 3

Lokalizacja

Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa
ul. Targowa 29
42-202 Częstochowa


Wykonanie: Mateusz Ruśkiewicz  Uczeń technikum o specjalności TCPG