Konkurs
na prezentację multimedialną


Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych Częstochowy oraz powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego i lublinieckiego do udziału w

IX Powiatowym Konkursie Informatyczno - Historycznym
„Bitwa o Monte Cassino – otwarcie drogi na Rzym”

objętym honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy związanej z rolą gen. Władysława Andersa i 2 Korpusu Polskiego w bitwie o Monte Cassino, kształtowanie postaw patriotycznych oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

Zadaniem uczestników jest wykonanie prezentacji multimedialnej lub filmu na ww. temat. Uczniowie mogą wykonywać prezentacje indywidualnie.
Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 29 kwietnia 2016 r.
Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są w regulaminie.

REGULAMIN KONKURSU
KONKURS
GEOGRAFICZNO - HISTORYCZNY


II POWIATOWY KONKURS GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY
NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
"Cudze chwalicie, swego nie znacie..."


Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie ul. Targowa 29 ma zaszczyt zaprosić uczniów szkół gimnazjalnych powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego do udziału w II Powiatowym Konkursie geograficzno - historycznym na prezentację multimedialną "Cudze chwalicie, swego nie znacie..." pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy i Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie.
Celem konkursu jest popularyzacja najciekawszych miejsc i obiektów promujących Częstochowę i region częstochowski oraz kształtowanie postawy identyfikacji z miejscem zamieszkania i poczucia przynależności do środowiska lokalnego.
Zadaniem uczestników będzie przygotowanie i przesłanie prezentacji multimedialnej o Częstochowie i regionie częstochowskim. Jeden uczestnik może nadesłać jedną pracę o maksymalnej objętości do 50 MB.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 14 grudnia 2015 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w regulaminie:
REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA
ZGODA RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA
IV Powiatowy Konkurs
Fotograficzny

Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie ma zaszczyt zaprosić uczniów szkół gimnazjalnych powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego do udziału w IV Powiatowym Konkursie Fotograficznym "BARWY JESIENI".

Celem konkursu jest popularyzacja fotografii amatorskiej oraz zachęcenie młodzieży do poznawania otaczającego ją świata.

Zadaniem uczestników będzie przesłanie fotografii o formacie nie mniejszym niż 15x20 cm, związanej z tematem konkursu. Jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 fotografie.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 1 grudnia 2015 r.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz karta zgłoszenia znajdują się w regulaminie.


REGULAMIN KONKURSU


Lokalizacja

Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa
ul. Targowa 29
42-202 Częstochowa


Wykonanie: Mateusz Ruśkiewicz  Uczeń technikum o specjalności CPG