Informacje ogólne


W skład Zespołu Szkół im. gen. W. Andersa wchodzą następujące szkoły:


Technikum nr 4 (czas trwania nauki - 4 lata)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 (czas trwania nauki – 3 lata)

oraz placówka Centrum Kształcenia Ustawicznego:


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła Policealna nr 5


Nasze atuty

Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna
Pedagog szkolny mgr Katarzyna Ryś służy pomocą nie tylko uczniom ale i rodzicom.

Zaplecze dydaktyczne
Pracownie do przedmiotów zawodowych wyposażone w profesjonalne programy graficzne, do składu tekstu i automatycznej impozycji oraz w maszyny drukujące i introligatorskie, komputer w każdej sali, 4 tablice interaktywne, praktyki zawodowe prowadzone w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz w firmach prywatnych.Zaufanie rodziców i stała współpraca to podstawa prawidłowego funkcjonowania szkoły!

Proponujemy różne formy współpracy, tak aby współodpowiedzialność Państwa za szkołę była motorem nowych inicjatyw i osiągnięć uczniów. Liczymy na zaangażowanie wspólnego celu – wychowania młodego pokolenia w poczuciu odpowiedzialności, szczerości wzajemnego szacunku do człowieka.

Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy i propozycję. Zapraszamy na spotkania Rady Rodziców licząc na dobre efekty wspólnej pracy.

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać w kasie szkoły lub na konto Rady Rodziców –
Millennium Bank o/Częstochowa
32 1160 2202 0000 0001 7546 6632


 
   

Lokalizacja

Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa
ul. Targowa 29
42-202 Częstochowa


Wykonanie: Mateusz Ruśkiewicz  Uczeń technikum o specjalności CPG