Ogłaszamy nabór do I i II klasy Liceum dla Dorosłych oraz na Kursy Eksternistyczne z zakresu szkoły średniej przygotowujące do matury w formie stacjonarnej i zaocznej realizowanej metodą b-learningu (część zajęć w systemie klasowym, część w systemie kształcenia na odległość).

Początek zajęć 1 lutego 2017 r.

Zajęcia są bezpłatne.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem - 34 361 91 00
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH


Liceum ogólnokształcące na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, gimnazjum
lub 8-letniej szkoły podstawowej.
Po zasadniczej szkole zawodowej przyjęcie do klasy drugiej liceum.KURSY EKSTERNISTYCZNE Z ZAKRESU SZKOŁY ŚREDNIEJ PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURYKURSY UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH DLA OSÓB DOROSŁYCH (18+) W ZAWODACH:


     -  grafik komputerowy
     -  informatyk o specjalności programowanie
     -  grafik 3D
     -  język obcy branżowy
     -  język obcy komunikacyjnyKSZTAŁCENIE W ZAWODACH ORAZ PRZEDMIOTACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W FORMIE KURSÓW NA ODLEGŁOŚĆ


     -  e-learning na platformie cyfrowejLokalizacja

Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa
ul. Targowa 29
42-202 CzęstochowaWykonanie: Mateusz Ruśkiewicz  Uczeń technikum o specjalności CPG