Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018


KLASY PLANOWANE W TECHNIKUM NR 4


TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

Przedmioty punktowane w rekrutacji do klasy:
-  język polski
-  informatyka
-  matematyka
-  plastyka / technika 
(przedmiot, z którego uczeń uzyskał wyższą ocenę na świadectwie)

Języki obce:
-  kontynuacja: język angielski
-  nowy: język niemiecki, język francuski

Opis zawodu:
Technik cyfrowych procesów graficznych przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym. Efektem jego pracy mogą być reklamy w prasie, telewizji, Internecie.
Technik cyfrowych procesów graficznych jest potrzebny w każdej niemal agencji reklamowej oraz we wszystkich firmach wydawniczych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

Kwalifikacje w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych:
A.54 - przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania
A.25 - wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
A.55 - drukowanie cyfrowe

Nasza baza dydaktyczna:
Oferujemy uczniom naukę w pracowniach do przedmiotów zawodowych wyposażonych w komputery z profesjonalnymi programami do grafiki rastrowej i wektorowej (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw), łamania publikacji (Adobe InDesign), automatycznej impozycji druków (Impozycjoner), animacji komputerowych (Alligator Flash). Posiadamy także urządzenia drukujące, w tym ploter wielkoformatowy oraz urządzenia introligatorskie: laminatory rolowe, krajarki, bigówkę, oczkarkę do bannerów.
Gwarantujemy uczniom darmowe praktyki zawodowe w studiach graficznych i drukarniach.


WZÓR TECZKI

Lokalizacja

Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa
ul. Targowa 29
42-202 Częstochowa

Wykonanie: Mateusz Ruśkiewicz  Uczeń technikum o specjalności CPG